Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Email icon
Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contact pagina
Naar contact pagina
Terug

Waarom verantwoord Beleggen

Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een zo goed mogelijk pensioen, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier. We zijn er namelijk van overtuigd dat duurzaam beleggen niet alleen bijdraagt aan mens en milieu, maar op de lange termijn ook betere rendementen oplevert. In ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) nemen wij uw waarden en wensen mee. Zo bepalen we samen de koers naar een goed pensioen.

De wereld en onze beleggingen zijn nauw met elkaar verbonden

Wij vinden dat we de risico's binnen onze beleggingen zo goed mogelijk moeten begrijpen en managen. Dat geldt ook voor de aspecten die te maken hebben met ESG (milieu, sociale kwesties en bestuurszaken).

Onze beleggingen hebben ook een invloed op de wereld en duurzaamheid

Pensioenfonds Detailhandel doet continu onderzoek naar de effecten die wereld op onze beleggingen heeft én de effecten die de beleggingen op de wereld hebben. Dat noemen wij MVB-risicomanagement, of in jargon 'due dilligence'. Op de onderwerpen die onze deelnemers het meest belangrijk vinden en die de grootste negatieve impact hebben, nemen we extra actie.

We komen in actie

Om onze doelen te bereiken, zijn we continu in beweging. Zo ontwikkelden we twee duurzame beleggingsindexen. Ook volgen we de bedrijven waarin we beleggen nauwlettend. Stroken bepaalde ontwikkelingen niet met ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid? Dan laten we onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen of gaan we in gesprek met het bestuur. In sommige ondernemingen of activiteiten beleggen we helemaal niet: die sluiten we uit.

Om onze MVB-doelstellingen te bereiken, ondernemen we allerlei acties. Zo kijken we kritisch naar onze beleggingsbeslissingen - waar beleggen we in en kunnen we meer duurzame keuzes maken? - en sturen we bij waar nodig. Ook gaan we in gesprek met ondernemingen waar we aandelen van hebben (engagement) en stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen. Tenslotte zijn we ons bewust van de positieve impact die wij kunnen maken als belegger en onderzoeken we hoe we die impact kunnen vergoten. Denken we geen verschil te kunnen maken bij een onderneming? Dan sluiten we die uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor organisaties die met controversiële wapenhandel te maken hebben.

Engagement

Als aandeelhouder in gesprek gaan met een onderneming met het oog op de beïnvloeding van de houding van een bedrijf op (middel)lange termijn met betrekking tot milieu, sociale en bestuurlijke zaken. Door engagement kan een aandeelhouder, zoals een Pensioenfonds, samen met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, een onderneming bewegen tot een meer duurzame koers.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel

Pensioenfonds Detailhandel

Redacteur