Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Wij helpen u graag. Stuur ons een e-mail via het contactformulier. Gemakkelijk en snel.

Ga naar het contactformulier Naar contactpagina

Doelstellingen

Pensioenfonds Detailhandel zet zich in voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Hierin zijn we ambitieus én doelgericht. Voor ons is een actie pas geslaagd als die tot het juiste resultaat leidt.

MVB-beleid

Met ons MVB-beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid) streven we drie doelen na.

1. De waarden en wensen van de deelnemers meenemen in onze beleggingskeuzes. Wat zij belangrijk vinden, is voor ons belangrijk. Tegelijkertijd hebben we oog voor de belangrijkse doelstelling van ons pensioenfonds: een zo goed mogelijk pensioen uitkeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we kiezen voor lage beleggingskosten en gespreide risico's.

2. Met een gedeelte van onze beleggingen direct bijdragen aan een beter milieu en een betere maatschappij. Maatschhappelijk rendement staat bij deze beleggingen voorop.

3. Financiële risico's als gevolg van milieu, sociale en bestuurskwesties beheersen. In het Engels noemen we dat Environmental, Social and Governance (ESG). Denk aan CO2-uitstoot, mensenrechten en goed bestuur.

KPI’s en Targets


MVB doelstellingKPITarget
Alignment met deelnemersAantal mandaten met geprioriteerde SDG tiltSDG tilt waar mogelijk in alle mandaten aanbrengen/ realiseren in 2022
UitsluitingenUitsluitingen conform uitsluitingsbeleid
GRESB score private vastgoedbeleggingenMet alle vastgoedfondsen afspraken gemaakt over verdere (GRESB) verbeteringen en inspanningen die te linken zijn aan de door BPFD geprioriteerde SDG’s.
Indirect impact maken in reële economieAansluitingen bij samenwerkingsverbandenIn 2020 onderzoek uitvoeren naar mogelijke aansluitingen
Invloed op dienstverlenersIn 2020 onderzoek naar mogelijkheden om dienstverleners verder te beïnvloeden
Exposure naar green revenues10% hogere exposure in liquide portefeuille
Exposure naar Green Bonds5% allocatie van de obligatie portefeuille in 2021
Direct impact op reële economieAllocatie naar impact beleggingen1% allocatie in 2021
Verbetering van risico en rendementExposure naar fossil fuel reserves50% lagere exposure in liquide aandelen portefeuilles
30% in liquide corporate credit portefeuille
CO2 voetafdruk van portefeuille50% lagere voetafdruk in liquide aandelen portefeuille
30% in liquide corporate credit portefeuille
GRESB-score niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingenGRESB score hoger dan peers in 2020
GRESB-score beursgenoteerde vastgoedbeleggingen1) Stimuleren lidmaatschap GRESB
2) Onderzoek naar verdere invulling aan vastgoed engagement in 2020/2021


Doelstellingen van ons MVB-beleid

We monitoren de resultaten van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en sturen bij waar nodig. Om dat goed te kunnen doen, heeft Pensioenfonds Detailhandel een aantal Key Performance Indicators (KPI's) geformuleerd. Deze zijn gekoppeld aan de MVB-doelstellingen.

SDG's in onze beleggingen

We streven ernaar in al onze beleggingen rekening te houden met MVB. En, waar mogelijk, de vier SDG's te integreren. Hoe? Dat zie je hieronder.

PortefeuilleStrategische normPlanning integratie SDG’sStatus integratie SDG’s
Aandelen32,2%
Aandelen ontwikkelde markten27,1%2019Afgerond
Aandelen opkomende markten3,9%2020-2022Afgerond
Aandelen China1,2%2020-2022Afgerond
Obligaties58,2%
Bedrijfsobligaties10%2020-2021Inventariserende fase
Wereldwijd hoogrenderende obligaties3,9%2020-2022Inventariserende fase
Obligaties opkomende markten11,6%2020-2022Inventariserende fase
Euro Staatsobligaties (incl. Lang lopende obligatieportefeuille)22,4%2020-2022Inventariserende fase
Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed2%n.n.t.b.Inventariserende fase
Swap portefeuille10%n.n.t.b.Inventariserende fase


Rapportage en communicatie

Rapportage

Pensioenfonds Detailhandel vindt het belangrijk dat deelnemers en belanghebbenden op de hoogte zijn van de MVB-activiteiten. Daarom publiceren we elk jaar een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen over de voortgang en implemantatie van het MVB-beleid. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

- De uitgangspunten van ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
- De voortgang van het behalen van de MVB-doelstellingen, uitgedrukt in KPI's en targets.
- De status van de implementatie van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid per instrument.
- Een overzicht van de inititatieven en samenwerkingsverbanden waar Pensioenfonds Detailhandel aan verbonden is.

Het is belangrijk voor ons om duidelijk en open te rapporteren over ons MVB-beleid en de resultaten. We werken continue aan de verbetering hiervan.

Communicatie

We communiceren actief over ons MVB-beleid via al onze 'eigen' communicatiekanalen. Denk aan de website, deelnemersmagazine Jij&Wij (on- en offline), De Pensioenkrant (voor gepensioneerden), De Werkgever (een publicatie voor werkgevers) en sociale media. Daarnaast besteden we in het pers- en publiciteitsbeleid aandacht aan het MVB-beleid. Ook geven onze bestuurders gerichte presentaties aan diverse groepen.

Stemmen en engagement

Elk kwartaal rapporteert Pensioenfonds Detailhandel over de stem- en engagementactiviteiten. Deze rapportages worden aangeleverd door de engagement- en stemprovider van het pensioenfonds. De rapporten zijn hier te vinden.

We rapporteren onder meer over de ondernemingen waarmee we de dialoog zijn aangegaan. Daarnaast zetten we de resultaten van het engagement uiteen en geven we aan welke beslissingen er zijn genomen bij onsusccesvol engagement.

Via onze stemmonitor kunt u opzoeken hoe Pensioenfonds Detailhandel op aandeelhoudersvergaderingen heeft gestemd. Daarnaast rapporteren we in het jaarverslag over ons stemgedrag tijdens algemene vergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen en geven we toelichting.

Stemmonitor