Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Wij helpen u graag. Stuur ons een e-mail via het contactformulier. Gemakkelijk en snel.

Ga naar het contactformulier Naar contactpagina

IMVB-convenant voor pensioenfondsen

Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel ondertekende het IMVB-convenant voor Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en onder meer mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

IMVB-convenant

Het IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een samenwerking tussen vakbonden, non-gouvernementele organisaties (NGO’s), het ministerie van buitenlandse zaken en pensioenfondsen.).

Meer dan 80 Nederlandse pensioenfondsen met een totaal belegd vermogen van meer dan duizend miljard euro en zeven miljoen actieve deelnemers hebben dit convenant getekend. Zo kan met gezamenlijke kracht druk worden gezet om internationale bedrijven aan te sporen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het gaat om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: IMVB.

Duurzame initiatieven

Pensioenfonds Detailhandel vindt het belangrijk om mee te doen aan initiatieven die bijdragen aan het verder verduurzamen van de economie en de financiële markten. We werken daarbij samen met dienstverleners die het onderwerp verantwoord beleggen invullen op een manier die bij ons past.

Een van die dienstverleners, onze Responsible Engagement Overlay-manager BMO GAM, is betrokken bij een groot aantal samenwerkingen, initiatieven en investor statements. Indirect haakt Pensioenfonds Detailhandel daarop aan. We kunnen echter ook zelfstandig bij deze en andere initiatieven aansluiten. In dat geval overwegen we of het initiatief aansluit bij onze doelen, bij de voorkeuren van onze deelnemers, of we er iets van kunnen leren, of onze bijdrage helpt om het initiatief verder te brengen en of we er genoeg tijd in kunnen steken. Ook de kosten zijn uiteraard een belangrijke afweging.

Als een onderwerp ons echt aan het hart gaat en er nog geen samenwerking bestaat, starten we die zelf actief. Dat deden we in 2019 samen met het Pensioenfonds voor de Horeca & Catering, in het Dutch Engagement Network (DEN).

Lees meer
OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights


Ondernemingen en organisaties moeten bij risicobeoordeling en -beheersing niet alleen kijken naar het effect wat iets kan hebben op het eigen bedrijf; ze moeten aandacht hebben voor het effect dat hun bedrijfsvoering heeft op andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld het effect op werknemers, lokale gemeenschappen, het milieu, of consumenten op het gebied van onder meer arbeidsrechten, landrechten, vervuiling, belasting en privacy. Oftewel: ondernemingen moeten in hun bedrijfsvoering nadelige effecten meewegen voor allerlei partijen, en niet alleen voor zichzelf. Pensioenfonds Detailhandel kan zich hierin vinden en vindt het belangrijk dat ondernmingen ook oog hebben voor de maatschappelijke positie en invloed die zij kunnen uitoefenen. Met een langetermijnvisie. Daarom onderschijft Pensioenfonds Detailhandel de OESO-richtlijnen en de UNGP's.

Continu leren en verbeteren

Wij vinden het belangrijk om onze kennis verder uit de bouwen en op de hoogte te zijn van nationale en internationale ontwikkelingen. Op die manier kunnen we voldoende tegenwicht bieden aan uitvoerders en invloeden van buitenaf. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Het pensioenfonds overweegt per geval met welke NGO de dialoog wordt aangegaan. Hierbij is het uitgangspunt dat de dialoog met NGO’s alleen wordt opgestart als de speerpunten van deze NGO’s te relateren zijn aan de SDG’s, die het pensioenfonds als focusthema’s heeft gedefinieerd (SDG 8, 12, 13, en 16).