Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Wij helpen u graag. Stuur ons een e-mail via het contactformulier. Gemakkelijk en snel.

Ga naar het contactformulier Naar contactpagina

Samen bepalen we de koers

Hoe draag je bij aan mens en mileu én maak je je voornaamste doel waar: een goed pensioen tot in de verre toekomst?

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een zo goed mogelijk pensioen, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier. We zijn er namelijk van overtuigd dat duurzaam beleggen niet alleen bijdraagt aan mens en milieu, maar op de lange termijn ook betere rendementen oplevert. In ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) nemen wij uw waarden en wensen mee. Zo bepalen we samen de koers naar een goed pensioen.

Onze duurzame doelstellingen

Met ons MVB-beleid streven we drie doelen na. We willen:

1. De waarden en wensen van de deelnemers meenemen in onze beleggingskeuzes. Wat zij belangrijk vinden, is voor ons belangrijk. Tegelijkertijd hebben we ook voor de belangrijkse doelstelling van ons pensioenfonds: een zo goed mogelijk pensioen uitkeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we kiezen voor lage beleggingskosten en gespreide risico's.

2. Met een gedeelte van onze beleggingen direct bijdragen aan een beter milieu en een betere maatschappij. Maatschhappelijk rendement staat bij deze beleggingen voorop.

3. Financiële risico's als gevolg van milieu, sociale en bestuurskwesties beheersen. In het Engels noemen we dat Environmental, Social and Governance (ESG).

Pensioenfonds Detailhandel legt de lat hoog. Voor de eerste twee doelstellingen streven we ernaar om voorop te lopen in pensioenland. Onze ambitie voor de derde doelstelling is het 'slim volgen van de markt'.

ESG

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Allerlei duurzaamheidsthema's vallen onder de noemer ESG. Op milieugebied gaat het bijvoorbeeld om CO2-uitstoot, en zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Op sociaal gebied om werknemersrechten en mensenrechten. En op bestuursgebied om aspecten van goed bestuur: een bestuur dat divers is, niet-corrupt, naar waarde wordt beloond, en goede strategische keuzes maakt voor de onderneming en de effecten die de onderneming heeft op de wereld.

De wereld en onze beleggingen zijn nauw met elkaar verbonden

Wij vinden dat we de risico's binnen onze beleggingen zo goed mogelijk moeten begrijpen en managen. Dat geldt ook voor de aspecten die te maken hebben met ESG (milieu, sociale kwesties en bestuurszaken).

Onze beleggingen hebben ook een invloed op de wereld en duurzaamheid

Pensioenfonds Detailhandel doet continu onderzoek naar de effecten die wereld op onze beleggingen heeft én de effecten die de beleggingen op de wereld hebben. Dat noemen wij MVB-risicomanagement, of in jargon 'due dilligence'. Op de onderwerpen die onze deelnemers het meest belangrijk vinden en die de grootste negatieve impact hebben, nemen we extra actie.

Lees meer
Due dilligence

Het Pensioenfonds doet daarom continue onderzoek naar de effecten die wereld op onze beleggingen heeft; maar ook de effecten die de beleggingen op de wereld hebben. Dat noemen wij MVB-risicomanagement, of in jargon, due dilligence.

Lees hier meer over
Uw stem telt

Sinds 2014 doet Universiteit Maastricht onderzoek naar de vraag hoe belangrijk deelnemers het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel vinden. Wat blijkt? Deelnemers zijn voorstander van een nóg duurzamere koers. Daarom hebben wij onze ambities - die linken aan de duurzaamhheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties - vergroot.

De managementsamenvatting van het onderzoek vindt u hier. Meer informatie over de vier duurzaamheidsdoelstellingen vindt u op deze pagina.

Lees hier meer
Focus op vier duurzaamheidsdoelen (SDG's)

De mening van deelnemers betekent dat we ook scherp onderzoeken hoe onze beleggingskeuzes zich verhouden tot internationale normen en richtlijnen. Die schrijven voor hoe ondernemingen zich horen te gedragen, bijvoorbeeld als het gaat om milieu, klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten, en corruptie. En wij vinden dat ondernemingen die richtlijnen moeten volgen. Alleen zo wordt de wereld eerlijker en duurzamer.

Lees meer