Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Wij helpen u graag. Stuur ons een e-mail via het contactformulier. Gemakkelijk en snel.

Ga naar het contactformulier Naar contactpagina

MVB-beleid in de organisatie

Het MVB-beleid staat niet op zichzelf: we verankeren duurzaam beleggen overal bij Pensioenfonds Detailhandel.

Samenhang met overig beleid

Het MVB-beleid is nauw verweven met alle facetten van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel én stevig verankerd in de andere (beleids)documenten en studies.

Zoals:

In de door de wet verplichte Actuariële en Beleidstechnische Nota (ABTN). Hierin wordt het MVB-beleid in hoofdlijnen beschreven;

- In de ‘Verklaring beleggingsbeginselen’, waarin de overtuiging van het bestuur is vastgelegd en wordt verantwoord;

- In de Asset Liability Management (ALM)- en Strategische Asset Allocatie (SAA)-studies. Studies die het bestuur helpen beleggingscategorieën te kiezen die voldoen aan de randvoorwaarden van het MVB-beleid;

In het strategisch beleggingsplan, of wel strategische normportefeuille. Die bundelt de bepalingen voor de governance, organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces;

In het Handboek Risicomanagement Raamwerk:

- Deze verschaft inzicht in de belangrijkste risico’s van het pensioenfonds;

- Zorgt voor risicomonitoring van de strategie (ligt het pensioenfonds nog steeds op koers om haar doelstellingen te bereiken?);

- Organiseert het risicomanagement van de uitvoering (sluit de uitvoering door de beheerders aan bij het geformuleerde mandaat?).

- In het jaarlijkse beleggingsplan worden specifieke MVB-acties beschreven;

- En in de beleggingsrichtlijnen worden per beleggingscategorie eventuele assetcategorie-specifieke MVB-criteria/eisen opgenomen.