Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Uw ‘pensioengevend salaris’ is het bruto jaarsalaris (loon WFSV) dat meetelt voor uw pensioen. In het pensioenreglement staat beschreven welke delen van uw salaris wel en niet meetellen voor uw pensioengevend salaris. Uw werkgever verstrekt ons de salarisgegevens.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

U bouwt pensioen op over uw ‘pensioengevend salaris’. Dit is het bruto jaarsalaris (loon WFSV) dat meetelt voor de opbouw van uw pensioen. In het pensioenreglement staat beschreven welke delen van uw salaris wel en niet meetellen voor uw pensioenopbouw. Uw werkgever verstrekt ons de salarisgegevens.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Pensioen wordt berekend aan de hand van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevende salaris verminderd met een franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW van de overheid ontvangen wordt. Over dit deel van uw salaris betaalt u ook geen pensioenpremie.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Het opgebouwd pensioen is het pensioen dat u hebt opgebouwd tot en met 31 december van het vorige jaar. Stel dat u dit jaar zou stoppen met werken, dan krijgt u dit bedrag op jaarbasis uitbetaald op de in dit overzicht genoemde pensioenleeftijd. Het te bereiken pensioen krijgt u als u door blijft werken tot uw pensioendatum en deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Uw factor A staat op de laatste pagina van uw UPO. De factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen u in een kalenderjaar heeft opgebouwd. De ‘A’ staat voor (pensioen-)Aangroei. Deze factor heeft u alleen nodig voor het berekenen van het voor de Belastingdienst aftrekbare premiedeel, tenminste als u een lijfrenteverzekering heeft of een spaarproduct bij een bank. Kijk hieronder voor de berekening van uw jaarruimte.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Heeft u een vraag of verzoek?

Stuur ons dan een e-mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Werknemers
0800 - 1972 (gratis)
Werknemers (Internationaal)
+31 20 244 54 01
Postadres

Postbus 59205, 1040 KE AMSTERDAM

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan willen we die natuurlijk oplossen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop we u helpen. Als dat niet het geval is geweest, laat het ons dan weten.

Lees meer