Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop
Terug

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan willen we die natuurlijk oplossen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop we u helpen. Als dat niet het geval is geweest, laat het ons dan weten.

Hier vindt u de klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in?
U beschrijft in een brief of een mail zo concreet mogelijk wat er is voorgevallen en waarom dat verbetering verdient.

Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Dan kunt u een mail sturen naar deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Bent u werkgever? Dan kunt u een mail sturen naar werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Of u stuurt ons een brief

U kunt uw brief sturen naar:
Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE Amsterdam

Of u belt ons
Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 0800-1972
Bent u werkgever? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 020-2445400

Ontevreden over de oplossing?
Bent u niet tevreden over ons voorstel om de klacht op te lossen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Pensioenen.

Hoe dient u een klacht bij de Commissie Pensioenen in?
U beschrijft in een brief of een mail zo concreet mogelijk wat er is voorgevallen en waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Dit bericht stuurt u naar:

Pensioenfonds Detailhandel
T.a.v. de Commissie Pensioenen
Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

Of per mail info@pensioenfondsdetailhandel.nl

En dan?
Binnen vijf werkdagen na het indienen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Onze inzet is om uw klacht binnen vier weken op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij dat weten.

Ontevreden over de oplossing?
Bent u niet tevreden over ons voorstel om de klacht op te lossen? Of vinden wij uw klacht ongegrond? Dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel. Ook dit kan per mail of brief. Het bestuur neemt binnen twee maanden een beslissing over uw bezwaar. Die conclusie ontvangt u binnen twee weken.

Pensioenfonds Detailhandel
T.a.v. het Bestuur
Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

Of per mail info@pensioenfondsdetailhandel.nl

Ombudsman Pensioenen

Bent u het als klager, niet zijnde een werkgever, oneens met onze eindbeslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Dat kan alleen per brief. Stuur uw klacht naar:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 3499 620

https://www.ombudsmanpensioenen.nl/

Beroep bij de rechter

U kunt desgewenst ook in beroep gaan bij de bevoegde rechter.