Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Email icon
Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contact pagina
Naar contact pagina
Terug

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan willen we die natuurlijk oplossen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop we u helpen. Als dat niet het geval is geweest, laat het ons dan weten.

Hier vindt u de klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in?
U beschrijft in een brief of een mail zo concreet mogelijk wat er is voorgevallen en waarom dat verbetering verdient.

Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Dan kunt u een mail sturen naar deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Bent u werkgever? Dan kunt u een mail sturen naar werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Of u stuurt ons een brief

U kunt uw brief sturen naar:
Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE Amsterdam

Of u belt ons
Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 0800-1972
Bent u werkgever? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 020-2445400

Ontevreden over de oplossing?
Bent u niet tevreden over ons voorstel om de klacht op te lossen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Pensioenen.

Hoe dient u een klacht bij de Commissie Pensioenen in?
U beschrijft in een brief of een mail zo concreet mogelijk wat er is voorgevallen en waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Dit bericht stuurt u naar:

Pensioenfonds Detailhandel
T.a.v. de Commissie Pensioenen
Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

Of per mail info@pensioenfondsdetailhandel.nl

En dan?
Binnen vijf werkdagen na het indienen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Onze inzet is om uw klacht binnen vier weken op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij dat weten.

Ontevreden over de oplossing?
Bent u niet tevreden over ons voorstel om de klacht op te lossen? Of vinden wij uw klacht ongegrond? Dan kunt u bezwaar maken bij het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel. Ook dit kan per mail of brief. Het bestuur neemt binnen twee maanden een beslissing over uw bezwaar. Die conclusie ontvangt u binnen twee weken.

Pensioenfonds Detailhandel
T.a.v. het Bestuur
Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

Of per mail info@pensioenfondsdetailhandel.nl

Ombudsman Pensioenen

Bent u het als klager, niet zijnde een werkgever, oneens met onze eindbeslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Dat kan alleen per brief. Stuur uw klacht naar:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 3499 620

https://www.ombudsmanpensioenen.nl/

Beroep bij de rechter

U kunt desgewenst ook in beroep gaan bij de bevoegde rechter.