Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Een goed en eerlijk pensioen

Wij gaan voor een goed pensioen voor alle deelnemers. Nu en in de toekomst. Dat doen wij door slim en verantwoord te beleggen voor de langere termijn.

Onze organisatie

Compact en slagvaardig

Pensioenfonds Detailhandel is één van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Maak kennis met onze mensen.

...
Bestuur

...
Raad van Toezicht

...
Verantwoordings- orgaan

...
Bestuursbureau

Ons beleggingsbeleid

Wij beleggen uw geld op een verantwoorde manier. Dat betekent dat we niet alleen voor een goed rendement gaan, maar ook bijdragen aan mens en milieu.

Lees meer
Dekkingsgraad

Dekkingsgraden zijn de thermometers voor pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe financieel gezonder het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies evenveel vermogen als verplichtingen.

Lees meer
Portefeuille

De portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel bestaat uit staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen, vastgoed en hypotheken. We beleggen niet zelf, maar besteden alle werkzaamheden rondom de beleggingsactiviteiten uit aan gespecialiseerde bedrijven.

Lees meer
Rendementen

Pensioenfonds Detailhandel belegt passief. Bij deze vorm van beleggen, worden de risico's gespreid, zijn de kosten laag en de opbrengsten op de langere termijn goed. Zo gaan we verantwoord en slim om met uw pensioenvermogen.

Lees meer
Fonds voor de Handel

Pensioenfonds Detailhandel is in 1972 opgericht door een groep deelnemers, de werkgevers- en werknemersorganisaties in de detailhandel. In de loop van de jaren hebben Wonen, Dranken, Textiel en Schoenmakerij zich aangesloten bij de verplichtstelling van Detailhandel.

Ons langetermijndoel is om tot een Fonds voor de Handel te komen. Dit betekent dat het pensioenfonds openstaat voor aansluitingen van andere pensioenfondsen in de handelssector.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41178211

Controle en toezicht

Het beleid van Pensioenfonds Detailhandel wordt bepaald door het bestuur. Over alles wat het bestuur beslist, legt zij verantwoording af aan de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit zijn door de overheid opgerichte instanties die de handel en wandel van pensioenfondsen controleren. Ook Pensioenfonds Detailhandel heeft twee eigen instanties in het leven geroepen om controle uit te oefenen: de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

Samen denken en verbeteren

Wij vinden het belangrijk dat u achter ons beleggingsbeleid staat. Daarom nemen we in samenwerking met Universiteit Maastricht regelmatig deelnemersonderzoeken af. Zo bepalen we samen welke koers we varen. Over de uitkomsten van de onderzoeken zijn we transparant.

Voor de pers

Wilt u een artikel publiceren over Pensioenfonds Detailhandel? Neem dan contact op met onze woordvoerder Tine van Heerikhuize: 06-24887027 of Tine.vanheerikhuize@bureaubpfd.nl.