Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Hoe behaalt Pensioenfonds Detailhandel rendement?

Pensioenfonds Detailhandel belegt passief. Bij deze vorm van beleggen, worden de risico's gespreid en zijn de kosten laag. Zo gaan we verantwoord en slim om met uw pensioenvermogen.

Strategische normportefeuille

De normportefeuille dient als basis om de resultaten van de beleggingen mee te vergelijken. Deze referentieportefeuille is door het pensioenfonds vastgesteld op basis van zelf gekozen criteria voor risico, rendement en liquiditeit. De resultaten van de beleggingen worden achteraf vergeleken met het rendement van de vooraf vastgestelde normportefeuille.

Onze portefeuille

Obligaties

Obligaties kunnen een stabiel rendement opleveren en worden beschouwd als beleggingen met een lager risico dan aandelen. Daar staat tegenover dat ook het rendement op de lange termijn doorgaans lager is. De waarde van een belegging in obligaties wordt onder andere beïnvloed door veranderingen in de rentestand

Aandelen

Aandelen worden meer waard door stijging van aandelenkoersen of doordat het bedrijf groeit en winst maakt, die vervolgens in de vorm van dividend wordt uitgekeerd. Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden: Zij kan de winst inhouden en investeren in het bedrijf of zij kan de winst uitkeren aan haar aandeelhouders. Het behalen van rendement is bij het beleggen in aandelen niet gegarandeerd. Hierdoor moet er rekening gehouden worden met het risico dat de koers van een aandeel lager kan worden dan de koers waartegen het gekocht is. Uit cijfers blijkt dat aandelen, ondanks kortdurende verstoringen, op de langere termijn stijgende inkomsten en vermogensgroei hebben opgeleverd. Daarom kiezen veel beleggers ervoor een deel van hun portefeuille te beleggen in aandelen. Zo kunnen zij voldoende vermogen opbouwen voor de toekomst, bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen.

Vastgoed

Bij beleggen in vastgoed koop je een participatie, aandeel of obligatie in een fonds. Met dit geld investeert het fonds in de bouw of in de aankoop van bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra of woningen. Rendement uit vastgoed bestaat voor het grootste gedeelte uit huuropbrengsten en uit de waarde ontwikkeling uit vastgoed.

Vastgoed biedt een constante inkomstenstroom en past daarmee goed in de portefeuille van het pensioenfonds.

Hypotheken

Beleggen in hypotheken houdt in, dat je geld investeert waarmee hypothecaire leningen verstrekt worden aan mensen die een huis willen kopen. Partijen spreken hierbij af binnen welke termijn en onder welke voorwaarden de leningen worden terugbetaald. De huizenkoper betaalt hypotheekrente als vergoeding voor het krijgen van de lening.

Rendementen over de afgelopen jaren

2023


2022


2021


2020

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +14,23%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +4,41%.


2019

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +26,82%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +17,33%.


2018

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +0,55%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: -0,33%.

2017

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +3,24%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +4,32%.


2016

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +13,62%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +8,84%.

2015

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: -0,55%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +4,11%.

2014

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +34,34%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +14%.


2013

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: -1,13%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +3,61%.


2012

Rendement inclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +17,18%. Rendement exclusief rendement op rente- en valuta risicoafdekking: +11,16%.