Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug naar Onze organisatie

Onze financiële positie

Het is voor pensioenfondsen belangrijk dat ze voldoende bezittingen hebben om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. De verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen wordt aangegeven met de dekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad

Dit is de actuele dekkingsgraad voor april.

Dekkingsgraad

april 2024

122,6%

Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is 122,6%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind april 2024 122,7%.

Dekkingsgraad 2024
Dekkingsgraad 2023
Dekkingsgraad 2022
Dekkingsgraad 2021
Waarom zijn de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zo belangrijk?

Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden) van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van uw pensioen

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dat te voorkomen, proberen we elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van de ontwikkeling van de prijzen. Deze verhoging heet ‘toeslag’.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad.

Pensioenfonds Detailhandel mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger de pensioenen verhogen met een gedeelte van de ontwikkeling van de prijzen. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan ongeveer 145% mag Pensioenfonds Detailhandel de pensioenen volledig verhogen met de ontwikkeling van de prijzen.

De beleidsdekkingsgraad is dus de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

De beleidsdekkingsgraad op 31 december wordt gebruikt om te bepalen of Pensioenfonds Detailhandel in januari een toeslag op de pensioenen kan geven. De beleidsdekkingsgraad is dus bepalend voor wat Pensioenfonds Detailhandel mag doen.

Herstelplan

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een herstelplan worden opgesteld.

Een herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. In dit herstelplan moet de vereiste dekkingsgraad in 10 jaar worden gehaald. Dit plan moet ieder jaar worden opgesteld.

Vanaf 2022 heeft Pensioenfonds Detailhandel geen herstelplan meer. Het laatste herstelplan is van begin 2021 voor de periode tot en met 2030. Voor Pensioenfonds Detailhandel was eind 2021 de vereiste dekkingsgraad 117,8%. De beleidsdekkingsgraad was toen 114,5%. Er moest dus eigenlijk een bijgewerkt herstelplan worden opgesteld.

Omdat eind 2021 de dekkingsgraad 118,5% was, zou daardoor in het herstelplan de beleidsdekkingsgraad binnen één jaar stijgen tot boven de vereiste dekkingsgraad van 117,8%. Daarmee zou Pensioenfonds Detailhandel dus binnen één jaar volgens het herstelplan zijn hersteld. DNB heeft daarom begin 2022 aangegeven dat er geen herstelplan hoefde te worden ingediend.