Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop

Betaaldata

In 2023 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven. Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven.

Let op: Pensioenfonds Detailhandel verstuurt nooit een link via een e-mail om uw pensioen uit te betalen. krijgt u een e-mail met zo'n link? Klik niet op de link en verwijder deze e-mail direct.

Betaaldata
2023
23 januari20 april20 juli23 oktober
23 februari23 mei23 augustus23 november
23 maart22 juni21 september20 december
Gegevens wijzigen

Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor uw pensioen. De meeste wijzigingen krijgt Pensioenfonds Detailhandel automatisch door via de officiële instanties, maar niet alles.
Onderstaande veranderingen dient u zelf aan ons door te geven.

Uw rekeningnummer wijzigt
- Wijzigingsformulier IBAN rekeningnummer Nederland
- Wijzigingsformulier IBAN rekeningnummer buitenland

Let op: Pensioenfonds Detailhandel verstuurt nooit een link via een e-mail om uw pensioen uit te betalen. Klik niet op de link en verwijder deze email direct.

U heeft een ander adres voor de correspondentie
- Wijzigingsformulier postadres

U wilt loonheffingskorting toepassen of stopzetten

- Wijzigingsformulier toepassing loonheffingskorting

U wilt iemand machtigen om uw pensioengegevens op te vragen en te ontvangen
- Machtiging aanvraag pensioengegevens

Uw samenlevingssituatie wijzigt
- Geef dat aan ons door via de aanvraagformulieren die te vinden zijn in uw persoonlijke pensioenomgeving.

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE Amsterdam