Lees voor
Lees voor Stop

Uw netto pensioen gaat iets omhoog in 2022

U betaalt iedere maand loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Die houden wij in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen.

De bijdrage Zorgverzekeringswet daalt

De Zvw-bijdrage is per 1 januari 2022 gedaald en bedraagt 5,50% van uw bruto pensioen. In 2021 was dit 5,75%. Uw netto pensioen wordt hierdoor iets hoger. De Zvw-bijdrage is maximaal € 3.283,83 per jaar. Over een bruto jaarpensioen boven € 59.706 betaalt u geen bijdrage.

Loonheffing gaat iets omlaag

Ook de loonheffing die wij maandelijks inhouden op uw pensioen gaat iets omlaag. Het tarief voor de eerste schijf gaat van 19,2% in 2021 naar 19,17% in 2022. Het tarief voor het tweede schijf gaat van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022.

 Heeft u recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of is er een andere bijzondere situatie bij u van toepassing? Dan kunnen de gevolgen voor u afwijken.