Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Pensioenfonds Detailhandel verhoogt pensioenen met 10%

Goed nieuws van Pensioenfonds Detailhandel: Het bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 10%.

Bij het besluit voor deze indexatie heeft het bestuur gekeken naar de belangen van alle deelnemers, bij elkaar opgeteld ruim 1,3 miljoen mensen. Werknemersvoorzitter Selma Skalli: “Pensioenfonds Detailhandel werkt de komende jaren aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Om te zorgen dat de overgang voor iedereen goed uitpakt, is het van belang reserves aan te houden. Binnen deze bandbreedte is het bestuur daarom tot het besluit gekomen om de pensioenen te verhogen met 10%.”

Meegroeien met de prijzen
De verhoging houdt daarmee bijna gelijke tred met de inflatie in Nederland die in de periode van juli 2021 tot juli 2022 op 12,4% uitkwam (CBS-consumentenprijsindex). “Het is belangrijk voor onze deelnemers, dat we de pensioenen in deze onzekere economische tijd kunnen verhogen”, zegt Skalli. “Steeds meer mensen voelen bij de dagelijkse uitgaven de stijgende prijzen in hun portemonnee. Een goed pensioen moet meegroeien met de prijzen. Gelukkig kunnen we daar nu substantieel iets aan doen.”

Goed om te weten
Pensioenfonds Detailhandel verwerkt de verhoging van uw pensioen in januari 2023. Deze is dan ook opgenomen op de uitkeringsspecificatie over januari 2023. Vanaf half januari 2023 is de verhoging van uw pensioen zichtbaar in uw persoonlijke pensioenomgeving op www.pensioenfondsdetailhandel.nl en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met DigiD.

Lees meer over de indexatie
Zoals de achtergronden bij het besluit, het belang en de betekenis van de verhoging voor de verschillende deelnemers en gepensioneerden.