Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Pensioenfonds Wonen bereikt akkoord met Pensioenfonds Detailhandel over de overdracht

Pensioenfonds Wonen bereikt akkoord met Pensioenfonds Detailhandel over de overdracht van resterende aanspraken en verplichtingen. De overdracht zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden. Al eerder, in 2018, werd de pensioenregeling voor actieve deelnemers van Pensioenfonds Wonen overgedragen.

De integratie van Pensioenfonds Wonen en Pensioenfonds Detailhandel is in het belang van werkgevers en werknemers. Het geeft schaalvoordelen en perspectief op een beter pensioenresultaat. De regeling van Pensioenfonds Wonen is de afgelopen jaren al gelijkgetrokken met die van Pensioenfonds Detailhandel waardoor een overgang nauwelijks aanpassingen behoeft. De overdracht vindt enkel plaats als De Nederlandsche Bank geen bezwaar afgeeft.

Pensioenfonds Wonen heeft ruim 141.000 deelnemers en een belegd vermogen van 4,1 miljard euro. De actuele dekkingsgraad is 114,5%*. Pensioenfonds Detailhandel behoort met 1,2 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van circa 32 miljard euro (Peildatum december 2021) tot de grotere fondsen. Met een actuele dekkingsgraad van 115,7%* is Pensioenfonds Detailhandel een solide fonds dat openstaat voor integratie met fondsen die in de handel actief zijn.

Eerder sloten onder meer Pensioenfonds Textielgroothandel, Pensioenfonds Schoenmakerij, Pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie en Pensioenfonds Dranken zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel.