Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

18 jaar is de nieuwe leeftijd om pensioen op te bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat bij Pensioenfonds Detailhandel de leeftijd naar beneden waarop je pensioen opbouwt: van 20 naar 18 jaar.

Wat betekent dat concreet?
Je begint twee jaar eerder met je pensioenopbouw. Daardoor werk je langer aan meer pensioen. Verzekerd is ook het nabestaandenpensioen én premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat als je komt te overlijden, je eventuele partner recht heeft op pensioenuitkering. Raak je arbeidsongeschikt, dan zet het pensioenfonds de pensioenopbouw door.

Nog extra punten om op te letten?
De eigen bijdrage die je als werknemer betaalt aan de pensioenpremie - het zogenaamde werknemersdeel - wordt ingehouden op het brutoloon, waardoor je netto minder inkomen overhoudt. Vanaf 2024 is dat op het loonstrookje terug te zien als je 18 jaar bent.