Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

UPA meldingen en foutcodes

Search icon

Geen zoekresultaten

Uw zoekterm heeft geen resultaten opgeleverd. Controleer de code die u heeft ingetypt nog eens of neem contact op met de klantenservice.

Op deze pagina vindt u een overzicht met de meest voorkomende UPA meldingen en foutcodes, met daarbij uitleg en een eventuele oplossing.

Melding:

U heeft een onjuist fiscaal nummer gebruikt in het bericht. Corrigeer het fiscaal nummer en stuur uw aangifte opnieuw in.

Uitleg:

Voor de administratieve eenheid heeft u een loonheffingennummer gebruikt dat niet geldig is of bij ons niet bekend is.

Actie:

 • Klopt het fiscaal nummer?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.
 • Klopt het loonheffingennummer niet?
  Corrigeer het loonheffingennummer en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Gedupliceerd bestand

Uitleg:

Deze aangifte is al eerder ingestuurd en is een duplicaat.

Melding:

U heeft zowel een aangifte als een correctie aangeleverd zonder een saldo correctie. Dat kan niet. Voer uw aangifte compleet in en stuur deze opnieuw in.

Uitleg:

Het is niet toegestaan zowel een aangifte als een correctie aan te leveren zonder een saldo correctie.

Actie:

Corrigeer de aangifte door de gegevensgroep saldo correctie toe te voegen en stuur de aangifte opnieuw in.

Meer informatie over saldo correcties in de productomschrijving UPA 2024

Melding:

Alle financiële rubrieken zijn niet of met nul aangeleverd, terwijl de datum einde inkomenstenverhouding (IKV) meer dan 4 maanden in het verleden ligt en al eerder was opgegeven. Aangifte moet achterwege blijven.

Uitleg:

Alle financiële rubrieken zijn niet of met nul aangeleverd, terwijl de datum einde van de inkomstenverhouding meer dan 4 maanden in het verleden ligt en al eerder was opgegeven. Wij verwachten geen aangifte meer.

Actie:

Corrigeer de regelinggegevens en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Datum aanvang inkomstenverhouding moet kleiner of gelijk zijn aan Datum einde van het eerste aangiftetijdvak dat is aangeleverd voor deze inkomstenverhouding.

Uitleg:

Het is niet toegestaan dat de datum aanvang van de inkomstenverhouding ligt na de einddatum van het tijdvak.

Actie:

 • Is de datum aanvang inkomstenverhouding correct?
  Stuur een aangifte in voor het tijdvak waarin de datum aanvang inkomstenverhouding valt.
 • Is de datum aanvang inkomstenverhouding onjuist?
  Corrigeer de aanvangsdatum zodat deze in of voor het tijdvak ligt en stuur de correctie aangifte in.

Melding:

Er is geen Datum einde inkomstenverhouding aangeleverd terwijl er een Code reden einde arbeidsovereenkomst is aangegeven.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een code reden einde arbeidsovereenkomst aan te leveren zonder een bijhorende datum einde inkomstenverhouding.

Actie:

 • Is de deelnemer met ontslag?
  Vul de datum einde inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de deelnemer nog in dienst?
  Verwijder de code reden einde arbeidsovereenkomst en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding is aangegeven.

Uitleg:

Het is niet toegestaan dat er een datum einde inkomstenverhouding wordt aangeleverd zonder een bijhorende code reden einde arbeidsovereenkomst.

Actie:

 • Is de deelnemer met ontslag?
  Vul de code reden einde arbeidsovereenkomst en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de deelnemer nog in dienst?
  Verwijder de datum einde inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

1 of meer indicaties Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of Indicatie oproepovereenkomst is aangeleverd terwijl de Code aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18, 79 of 81.

Uitleg:

De combinatie van de Code aard arbeidsverhouding en 1 of meer van de indicaties Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst of Oproepovereenkomst is niet correct.

Actie:

 • Is de code aard arbeidsverhouding juist?
  Corrigeer de indicaties en stuur een correctie aangifte in.
 • Is de code aard arbeidsverhouding onjuist?
  Corrigeer de code aard arbeidsverhouding en stuur een correctie aangifte in.

Melding:

Aangeleverde inkomstenverhouding bevat verouderde data

Uitleg:

Voor deze inkomstenverhouding is de aangifte voor dit tijdvak al met een recentere datum ingestuurd.
De aangifte voor deze inkomstenverhouding wordt niet verwerkt.

Melding:

Een leverancier moet gemachtigd zijn om voor de betreffende werkgever de UPA aan te leveren.

Uitleg:

De inzender is niet gemachtigd voor om voor het betreffende LH-nummer in te zenden.

Actie:

Controleer in uw salarispakket of alle inzendgegevens juist zijn ingevoerd.

 • Zijn deze niet juist?
  Corrigeer deze en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Zijn de inzendgegevens juist?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.

Melding:

Deelnemer kan geen pensioen opbouwen na {Default retirement age year} jaar en {Default retirement age month} maanden

Actie:

Corrigeer de aangifte en stuur deze in zonder regelinggegevens.

Melding:

Deelnemer kan geen pensioen opbouwen voor {Starting age participation} jaar.

Uitleg:
Deze deelnemer is te jong om pensioen op te bouwen.

Actie:

Corrigeer de aangifte en stuur deze in zonder regelinggegevens. Zodra deze deelnemer voldoet aan de toetredingseisen stuur dan een aangifte in met regelinggegevens.

Melding:

Een DGA kan niet deelnemen aan de pensioenregeling.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een directeur grootaandeelhouder (DGA) aan te melden voor deelname aan de regeling.

Actie:

 • Is de deelnemer geen DGA?
  Corrigeer de code soort inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de deelnemer wel DGA?
  Corrigeer de regelinggegevens en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Een stagiair kan geen pensioen opbouwen.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een stagiair aan te melden voor deelname aan de regeling.

Actie:

 • Is de deelnemer geen stagiair?
  Corrigeer de code aard arbeidsverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de deelnemer wel stagiair?
  Corrigeer de regelinggegevens en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Periodeloon of actuele uren is niet geleverd

Uitleg:

Het regelingenloon is 0,00 terwijl de verloonde uren voor pensioen groter dan 0,00 zijn en dit is niet toegestaan.

Actie:

Corrigeer het regelingenloon en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

De combinatie opgegeven loon en uren is alleen toegestaan als de Code invloed verzekeringsplicht D of E is, of de Code incidentele inkomstenvermindering is gevuld.

Uitleg:

De combinatie opgegeven loon en verloonde uren is alleen toegestaan als het gaat om een oproepkracht of als de werknemer tijdelijk minder werkt.

Actie:

Corrigeer het regelingloon, de verloonde uren voor pensioen, code invloed verzekeringsplicht en/of code incidentele inkomstenvermindering en lever een nieuwe aangifte in.

Melding:

De startdatum inkomstenverhouding moet voor de einddatum contract werkgever met PUO liggen.

Actie:

 • Is de startdatum inkomstenverhouding juist en aanvang tijdvak ligt voor einddatum contract.
  Verwijder de regelinggegevens en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de startdatum inkomstenverhouding juist en aanvang tijdvak ligt na einddatum contract.
  Deze aangifte kunnen wij niet verwerken, omdat deze na de einddatum van het contract ligt.
 • Is de startdatum inkomstenverhouding onjuist en ligt voor einddatum van het contract.
  Corrigeer de startdatum inkomstenverhouding en stuur het tijvak opnieuw in.

Melding:

Ontbrekende werkgevergegevens. Wij onderzoeken de oorzaak.

Uitleg:

In onze administratie ontbreekt informatie die wij nodig hebben om uw UPA-bericht juist en volledig te kunnen verwerken. Deze informatie kunt u o.a. tijdens het aansluitproces via het portaal aan ons doorgeven. Wij onderzoeken welke gegevens ontbreken en nemen hier vervolgens contact over op met de inzenders.

Actie:

Controleer of de vragen in het portaal zijn afgerond voor de eerste keer inloggen in het werkgeversportaal.

 • Zijn deze vragen nog niet beantwoord? Doe dit dan alsnog door in te loggen op het werkgeversportaal. Wanneer u dit proces heeft afgerond kunt u uw gegevens opnieuw inzenden. Als u een administratiekantoor heeft gemachtigd kan uw administratiekantoor dit ook doen in het portaal.
 • Zijn deze vragen wel beantwoord of niet (meer) zichtbaar in het portaal? Dan nemen wij contact met u op zodra de oorzaak is gevonden. Heeft u vragen over de status? Neem dan contact met ons op via werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Melding:

Datum en het tijdstip aanmaak van een aangifte komt reeds voor. Dit mag niet. Neem contact op met uw softwarepakket.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een aangifte in te sturen met dezelfde datum en tijdstip aanmaak.

Actie:

Stuur de aangifte opnieuw in met een latere datum en tijd aanmaak. Indien dit niet lukt, neem dan contact op met de leverancier van uw softwarepakket.

Melding:

U refereert naar het verkeerde tijdvak. Het opgegeven tijdvak ligt later dan de huidig geldende tijdvak. Neem contact op met uw softwarepakket.

Uitleg:

Het is niet toegestaan aangifte te doen voor een tijdvak dat later is dan het huidig geldende tijdvak.

Actie:

Stuur het tijdvak opnieuw in op het moment dat dit tijdvak niet meer in de toekomst ligt. Indien dit niet lukt, neem dan contact op met de leverancier van uw softwarepakket.

Melding:

Een door u opgegeven regelingvariant moet voldoen aan de beschrijving, gegeven in het regelingenoverzicht anders kunt u de aangifte niet verzenden.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een regelingvariant te gebruiken die niet in het regelingenoverzicht staat.

Actie:

 • Is de regelingvariant onjuist?
  Corrigeer de regelingvariant en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de regelingvariant juist?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.

Melding:

Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak.

Uitleg:

Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak. Wij verwachten van iedere actieve deelnemer een aangifte.

Actie:

 • Is de deelnemer met ontslag?
  Stuur een correctie aangifte in over het tijdvak waarin de deelnemer met ontslag gegaan is met een einddatum inkomstenverhouding.
 • Is de deelnemer nog actief?
  Stuur voor deze deelnemer een correctie tijdvak in met de gegevens van het betreffende tijdvak.

Melding:

E-mail validatie gebeurt volgens een standaard protocol. Een e-mailadres bevat een "@"een "."

Uitleg:

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevuld. Een e-mailadres moet altijd een @ bevatten en er mag geen punt direct voor en na het @ staan.

Actie:

Corrigeer het e-mailadres in en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

Code verbijzondering inkomstenverhouding heeft geen geldige waarden. Geldig is codelijst verbijzondering inkomstenverhouding. Corrigeer de aangifte.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een code verbijzondering inkomstenverhouding te gebruiken die niet bekend is.

Actie:

Corrigeer de code verbijzondering inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

De opgegeven regeling bestaat niet. U kunt alleen regelingen aanleveren voor het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een regeling op te geven van een pensioenfonds waarbij u niet bent aangesloten.

Actie:

 • Is het regelingkenmerk onjuist?
  Corrigeer het regelingkenmerk en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is het regelingkenmerk juist?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.

Melding:

De werkgever heeft geen contract voor de opgegeven regeling. Stuur uw aangifte opnieuw in zonder deze regeling.

Uitleg:

Het is niet toegestaan een regeling op te geven waarvoor u geen contract heeft.

Actie:

 • Is het regelingkenmerk onjuist?
  Corrigeer het regelingkenmerk en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is het regelingkenmerk juist?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.

Melding:

U heeft binnen de inkomstenverhouding waarvoor de werknemer aan de deelname criteria voldoet niet alle regelingkenmerken opgegeven waarvoor de werkgever een contract heeft.

Uitleg:

U heeft voor de werknemer niet alle regelingkenmerken opgegeven waarvoor de werkgever een contract heeft.

Actie:

Corrigeer de aangifte door het regelingkenmerk toe te voegen en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

U heeft een regeling variant opgegeven die niet is toegestaan bij regeling kenmerk dat u heeft opgegeven. Controleer en corrigeer het regeling variant.

Uitleg:

U heeft een regelingvariant opgegeven die niet is toegestaan bij het regelingkenmerk dat u heeft opgegeven.

Actie:

 • Is de regelingvariant onjuist?
  Corrigeer de regelingvariant en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de regelingvariant juist?
  Neem contact op met de werkgeversdesk.

Melding:

U heeft een wijziging van Datum aanvang inkomstenverhouding doorgegeven. Datum wordt naar de toekomst verschoven. U moet deze wijziging expliciet goedkeuren.

Uitleg:

Voor één of meerdere dienstverbanden heeft u een gewijzigde startdatum (Datum aanvang inkomstenverhouding) doorgegeven. Deze wijziging kan leiden tot het verval van aanspraken die deze werknemer vóór de nieuwe startdatum heeft opgebouwd. Om deze reden vragen wij u deze wijziging te bevestigen.

Actie:

Controleer of de wijziging Datum aanvang inkomstenverhouding die u heeft doorgegeven juist is.

Is deze juist en moet de aanvangsdatum van dit dienstverband inderdaad worden aangepast?

Is de Datum aanvang inkomstenverhouding niet juist?

 • Pas deze aan in uw salarispakket en stuur het correctie UPA bericht in.

Melding:

Er is een inkomstenverhouding met een nieuw nummer IKV aangeleverd terwijl de bestaande inkomstenverhouding niet is aangeleverd én niet is beëindigd.

Actie:

 • Is de bestaande inkomstenverhouding beëindigd?
  Corrigeer dan de einddatum inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Is de bestaande inkomstenverhouding niet beëindigd?
  Stuur dan de ontbrekende tijdvakken alsnog in via een correctie aangifte.

Melding:

Voor een persoon is een nieuwe inkomstenverhouding aangeleverd met hetzelfde nummer inkomstenverhouding als een al bestaande of beëindigde inkomstenverhouding.

Actie:

 • Gaat het om een nieuwe inkomstenverhouding?
  Corrigeer het nummer inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.
 • Gaat het om een bestaande inkomstenverhouding?
  Corrigeer de einddatum inkomstenverhouding en stuur de aangifte opnieuw in.

Melding:

No scheme provided

Uitleg:

Het bericht verwijst niet naar een schema (XSD) waardoor de structuur niet kan worden gecontroleerd.

Iedere werknemer heeft een zogenaamde inkomstenverhouding. Kort samengevat: zodra een dienstbetrekking ontstaat, ontstaat ook een inkomstenverhouding (IKV). Wanneer een dienstbetrekking eindigt, stopt ook de inkomstenverhouding.
Iedere IKV heeft een eigen nummer. In veel gevallen heeft een werknemer in de tijd dat hij bij een werkgever werkt één IKV-nummer. Echter zijn er situaties denkbaar waarbij een werknemer veel meer nummers inkomstenverhouding heeft. Zo kunnen een wijziging of een tijdelijke aanvulling leiden tot een nieuw IKV-nummer. Ook wanneer u als werkgever een ex-werknemer opnieuw aanneemt, mag u een al eerder gebruikt inkomstenverhouding nummer niet hergebruiken. Zeker bij uitzenders kunnen dat dus honderden nummers inkomstenverhouding per jaar zijn. In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan.

Meer informatie is hier te vinden 

De regelinggegevens zijn te vinden op de website van het SIVI