Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Pensioenfonds Detailhandel zet eerste belangrijke stappen voor het doorvoeren van nieuwe Europese wet- en regelgeving: SFDR

Vanaf 10 maart 2021 geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Pensioenfondsen moeten op dat moment kunnen aantonen hoe duurzaam ze zijn.

SFDR is het antwoord van de Europese Unie op het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, of SDG’s). Door van iedere financiële organisatie binnen de Europese lidstaten volledige openheid van zaken te eisen op duurzaamheidsgebied, wil men naar een groenere economie toegroeien. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor pensioenfondsen. Die moeten aantonen dat hun beleggingen niet alleen in naam, maar ook daadwerkelijk duurzaam zijn.

Meer transparantie

Zo moeten op den duur alle beleggingsproducten waarin Pensioenfonds Detailhandel investeert, worden ingedeeld in drie categorieën van duurzaamheid: grijs, lichtgroen en donkergroen. Hierop moeten ook alle rapportages, het documentatie- en marketingmateriaal worden aangepast. Met als gevolg dat je een beter inzicht krijgt in de duurzaamheid van de beleggingen. Vergelijkbaar met het gemak van de energie-labels op auto’s, huizen en elektronische producten.

De drie labels voor beleggingen zijn:

  • Donkergroen; producten met duurzame doelstellingen (‘artikel 9’-producten)
  • Lichtgroen; financiële producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen in een brede beleggingsstrategie (‘artikel 8’-producten)
  • Grijs; producten die duurzaamheid niet promoten (‘overige producten’).
De eerste stap gezet door Pensioenfonds Detailhandel

Op 10 maart treedt het eerste deel van de SFDR-wetgeving in werking. Dan moet op basis van de duurzaamheidsrisico’s het eigen belonings- en beleggingsbeleid worden gepubliceerd. Die informatie moet bovendien te vinden zijn op de website van de organisatie. Hier heeft Pensioenfonds Detailhandel al voor gezorgd. Er is zelfs extra uitleg opgenomen in de startbrief voor nieuwe deelnemers.

Deel wetgeving nog in de maak

Over het tweede deel van de wetgeving binnen de SFDR - de ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS) - zijn nog niet alle details bekend. Daardoor zijn de gevolgen ervan lastiger in te schatten. Wel is inmiddels duidelijk, dat alle beleggingen die als duurzaam worden gekwalificeerd, van extra informatie worden voorzien om te voorkomen dat deze investeringen ten onrechte als duurzaam of groen worden aangeprezen. Deze resultaten moeten bovendien worden gemeten en gemonitord over een groot aantal indicatoren.

Veel ‘lichtgroen’ bij Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel heeft een groot gedeelte van haar beleggingsportefeuille (de aandelenportefeuilles, het directe vastgoed en binnenkort ook de credit portefeuille) al als ‘lichtgroen’ bestempeld. Deze portefeuilles houden rekening met duurzaamheid en willen zowel de Parijs-doelstellingen, als de SDG’s van de Verenigde Naties behalen. Over die delen van de portefeuille zal Pensioenfonds Detailhandel blijvend rapporteren. Daarbij is het belangrijk te weten, dat de uitvoering van deze beleggingen bij externe partijen ligt. Deze zullen hiervoor aan het pensioenfonds moeten rapporteren volgens de zogeheten taxonomie van de SFDR-wetgeving. Onderdeel van het Europese Unie-actieplan is namelijk het tot stand brengen van één taal op het gebied van duurzaamheid, zodat alle deelnemers dezelfde criteria hanteren om de duurzaamheidskenmerken van economische activiteiten te bepalen, te meten en erover te rapporteren. Dit wordt taxonomie genoemd.

Tijdelijke opt out

Pensioenfonds Detailhandel heeft veel lichtgroene onderdelen in de beleggingen en werkt eraan om de hele portefeuille lichtgroen in te richten. Dit is een proces van vele jaren.

Daarom is er nu op één onderdeel gekozen voor een tijdelijke opt-out (op artikel 4). Deze wordt toegestaan bij organisaties met minder dan 500 werknemers. Pensioenfonds Detailhandel heeft 9 werknemers.

Reden voor de tijdelijke opt out

Het pensioenfonds wil voordat het ervoor kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen (het zogenaamde ‘artikel 4’) eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen. Om die reden maakt Pensioenfonds Detailhandel gebruik van een tijdelijke opt out-regeling in de SFDR. Wel is het pensioenfonds gestart met onderzoek naar wat nodig is, om de ongunstige effecten in kaart te brengen. Er wordt toegewerkt naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment geldt een rapportageverplichting, die de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeweegt. Pensioenfonds Detailhandel vindt het belangrijk om daaraan mee te werken.