Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Premies omhoog en pensioenopbouw omlaag in 2021

Met ingang van 2021 stijgt de pensioenpremie voor de verplichte regeling van 22,5% naar 24,75%. De premie voor werkgevers stijgt naar 18,675% (2020 was 16,8%) en voor werknemers naar 6,075% (2020 was 5,7%). Tegelijk wordt de pensioenopbouw voor werknemers verlaagd van 1,56% naar 1,41% op de pensioenleeftijd van 67 jaar.

De stijging van de premie is onvermijdelijk door de aanhoudend lage rente en lagere verwachte beleggingsopbrengsten. Om de premiestijging enigszins te beperken is er voor gekozen om de pensioenopbouw te verlagen. Tot de introductie van een nieuwe pensioenregeling zal deze afspraak blijven staan, met een maximum looptijd van 5 jaar. De regeling moet worden aangepast naar aanleiding van het pensioenakkoord. De huidige pensioenen worden mogelijk ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘invaren’.

De wijze waarop bij het invaren rekening kan en voor zover nodig zal worden gehouden met de financiering van de pensioenopbouw is op dit moment niet vast te stellen. Eerst moet de wet en regelgeving met betrekking tot het invaren uitgewerkt en bepaald zijn, en ook de ontwikkeling van de marktrente in de komende jaren speelt daarbij een essentiële rol.

Bij de sectoren Dranken, Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie, Schoenmakerij en Groothandel in Textielgoederen is er een afwijkende premieverdeling tussen werkgevers en werknemers. Het is aan deze sectoren om de premie in onderling overleg tussen werkgever en werknemer te verdelen.

De premie voor de aanvullende regeling van Pensioenfonds Detailhandel wordt met 0,7% verhoogd naar 26,4% (2020 was 25,7%). De verdeling van de premie over werkgevers en werknemers vond al in onderling overleg plaats.