Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Pensioenopbouw boven maximum loon

Met deze regeling bouwen werknemers ook pensioen op over het salaris boven het maximum loon, Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsz) (2024: € 71.628,00) tot het fiscaal maximum (2024: €137.800). De aanvullende pensioenregeling is collectief en geldt voor alle werknemers met een salaris boven het maximum loon Wfsz. Voor de aanvullende pensioenregeling sluit u met het pensioenfonds een aparte uitvoeringsovereenkomst af.

Afwijkend premiepercentage

Als u meer dan honderd werknemers heeft die deelnemen in de aanvullende pensioenregeling, kunnen wij een afwijkend premiepercentage vaststellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd en de man/vrouw-samenstelling van de deelnemers.

Looptijd

De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar, met een opzegtermijn van drie maanden. Ook stellen wij de premie voor een periode van vijf jaar vast.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Om een besluit te nemen rondom de excedentregeling hebben wij de volgende gegevens nodig:

Ingangsdatum aanvullend pensioen:
Aantal werknemers in dienst:

Stuur ons per e-mail een overzicht van uw werknemersbestand, bij voorkeur in Excel-format, via werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Geef per werknemer in ieder geval de volgende gegevens aan ons door:
- Naam;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Datum indiensttreding;
- Parttimepercentage;
- Pensioengevend loon.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Heeft u een vraag of verzoek?

Stuur ons dan een e-mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Administratiekantoor
020 - 244 54 00
Postadres

Postbus 59205, 1040 KE AMSTERDAM

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan willen we die natuurlijk oplossen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop we u helpen. Als dat niet het geval is geweest, laat het ons dan weten.

Lees meer