Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op uw UPO staat onder meer hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Detailhandel, maar ook wat uw eventuele partner en kinderen ontvangen als u overlijdt.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

U bent deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel. Met deze UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd (peildatum 31 december van het vorige jaar). Ook weet u meteen wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt.

Tip: Wilt u exact weten wat u tot op de dag van vandaag bij ons hebt opgebouwd? Ga dan naar uw persoonlijke pensioenomgeving (inloggen met DigiD).

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Deze UPO is van Pensioenfonds Detailhandel. Daarom vermeldt het alleen wat u bij ons hebt opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van al uw pensioen en dat is:

  • uw pensioen bij ons
  • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders of verzekeraars
  • uw AOW pensioen

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Ga uit van het bedrag op uw persoonlijke pensioenomgeving. Dat komt omdat de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl periodiek wordt ververst.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Het zijn brutobedragen per jaar. Over de uitbetaling moet u dus nog premies en belasting betalen. Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af hoeveel dat is.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Het zijn uw pensioengegevens tot en met 31 december van het vorige jaar. Alle aanpassingen op of na 1 januari van dit jaar, bijvoorbeeld in de hoogte uw salaris, ziet u pas op uw UPO van volgend jaar.

  • In de UPO 2023 ziet u dus de stand van uw pensioenen op 31 december 2022. Uw pensioen is op 1 januari 2022 verhoogd met 0,5%. Dit ziet u terug in de bedragen in uw UPO 2023.
  • Uw pensioen is op 1 januari 2023 verhoogd met 10,0%. Dit gaat u volgend jaar terugzien in uw UPO 2024.

Wilt u inzicht in de actuele gegevens over uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel? Ga dan naar uw persoonlijke pensioenomgeving (inloggen met DigiD).

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Op deze UPO staat het pensioen dat u al heeft opgebouwd plus een verwacht pensioen als u blijft werken bij Pensioenfonds Detailhandel (tot de pensioenleeftijd van 67 jaar). Daarbij is het belangrijk om te weten, dat eventuele toekomstige salarisverhogingen en toeslagverlening van Pensioenfonds Detailhandel niet zijn meegenomen in deze berekening.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Dat is de pensioenleeftijd die door werkgevers en werknemers is afgesproken in de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Overigens kunt u uw pensioen ook op een andere leeftijd laten uitkeren, bijvoorbeeld gelijktijdig met uw AOW-leeftijd. Door het vervroegen van de pensioenleeftijd gaat u wel minder pensioen ontvangen.

Komt u er niet uit?

E-mail ons Bel ons

Heeft u een vraag of verzoek?

Stuur ons dan een e-mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Werknemers
0800 - 1972 (gratis)
Werknemers (Internationaal)
+31 20 244 54 01
Postadres

Postbus 59205, 1040 KE AMSTERDAM


Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Dan willen we die natuurlijk oplossen. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop we u helpen. Als dat niet het geval is geweest, laat het ons dan weten.

Lees meer