Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor

Pensioenkeuzes: Zijn je werknemers hiervan op de hoogte?

Als je medewerkers met pensioen gaan, kunnen ze een aantal keuzes maken.

Eerder met pensioen
Ondanks de officiële pensioenleeftijd van 67 jaar mag je bij Pensioenfonds Detailhandel
vanaf je 55ste verjaardag met pensioen. Houd daarbij rekening met 2 dingen:
1. Je maandbedrag wordt verlaagd, je ontvangt langer pensioen.
2. AOW (overheidspensioen) krijg je uitbetaald vanaf AOW-leeftijd. In 2023 is dat 66
jaar en 10 maanden, in 2024: 67 jaar.

Deeltijd pensioen
Stel dat je straks een paar dagen met pensioen wilt en nog een paar dagen wilt werken, dan
kun je je pensioen gedeeltelijk laten ingaan.

Later met pensioen
Doorwerken na je 67ste behoort ook tot de mogelijkheden. Je pensioenbedrag wordt dan
hoger omdat je het later ontvangt. Over het werk wat je na je 67ste doet, bouw je bij
Pensioenfonds Detailhandel geen extra pensioen meer op. Let op; pensioen uitstellen kan
tot je 70ste.

Hoger of lager pensioen
Zodra je met pensioen gaat, kun je voor de optie kiezen om je in de eerste jaren meer te
laten uitbetalen en daarna minder. Dat heet hoger of lager pensioen.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Als je geen partner hebt, of je partner beschikt zelf over een goed pensioen, dan kun je het
partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen (voor jezelf). Let wel; kom je te
overlijden, dan is er voor je partner geen partnerpensioen.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als je totale partnerpensioenopbouw minder is dan 70% van je totaal opgebouwde
pensioen, mag je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen.
Dit deel komt vervolgens je partner toe. Zelf krijg je wel minder ouderdomspensioen.

Waardeoverdracht
Als je in een andere branche gaat werken kun je je pensioen meenemen. Andersom ook.

Bedrag ineens (nu nog niet mogelijk!)
Als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen krijgen pensionados in spe met het
wetsvoorstel ‘bedrag ineens’ de keuze om maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten
uitbetalen. De nieuwe pensioenregel zal vanaf 1 januari 2024 moeten gelden.

Check hier de ins & outs.