Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Binnenkort met pensioen?
Dit moet u doen.

Als u met pensioen gaat verandert er veel. In plaats van loon ontvangt u een basispensioen van de overheid (AOW) met een aanvulling als u in de retail heeft gewerkt: pensioen van Pensioenfonds Detailhandel.

Pensioenkeuzeverkenner

Pensioen bestaat vaak uit drie delen

AOW is het basispensioen van de overheid dat u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt. Als u in Nederland woont of werkt, heeft u vanaf de AOW-leeftijd recht op AOW. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en kan daarom in de loop van de jaren stijgen. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar.

Ook wel ‘ouderdomspensioen’ genoemd. Wij noemen het ‘pensioen’. Dit is het vermogen dat u samen met uw werkgever opbouwt door elke maand geld (premie) in te leggen. Bij Pensioenfonds Detailhandel bouwt u vanaf uw achttiende pensioen op.

Het bedrag dat u eventueel zelf opzij legt via een bank of verzekeraar.

AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank

Als u met pensioen gaat ontvangt u AOW, het basispensioen van de overheid voor elk jaar dat u sinds uw 15de in Nederland hebt gewoond. AOW moet u zelf aanvragen, u ontvangt hiervoor een brief van de Sociale Verzekeringsbank.

Ga naar de Sociale Verzekeringsbank

Pensioen ontvangt u niet automatisch

Pensioen van Pensioenfonds Detailhandel ontvangt u niet automatisch. Neem hiervoor de volgende stappen en check de handige tips. Wilt u weten hoeveel pensioen u bij andere pensioenfondsen heeft opgebouwd. Ontdek het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met DigiD.

Dit moet u doen

Uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel moet u zelf aanvragen. Standaard gaat uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel in op 67 jaar. Wilt u uw pensioen eerder laten ingaan? Neem dan minimaal een half jaar voor de gewenste pensioendatum contact met ons op.

 • Dat kan door ons te bellen (gratis) 0800 – 1972.

 • Met uw DigiD in te loggen op uw persoonlijke pensioenomgeving. U kunt hier berichten inzien, gegevens wijzigen en berekeningen maken voor meer inzicht in uw persoonlijke situatie.

 • Een brief te sturen:

       Pensioenfonds Detailhandel
       Postbus 59205
       1040 KE AMSTERDAM

6 maanden voor uw pensioenleeftijd krijgt u een brief van ons met een verwijzing naar uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login op onze website (inloggen met DigiD). Daar vraagt u uw pensioen aan. Vervolgens maken wij een overzicht van het pensioen dat u maandelijks krijgt uitbetaald.

Op het invulformulier moet u ook uw bankrekeningnummer doorgeven. Belangrijk, zonder bankrekeningnummer kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen.

Uiterlijk 3 maanden voor uw 67ste verjaardag krijgt u uw pensioenoverzicht in huis. Zodra u deze toekenningsbrief van uw handtekening voorziet en terugstuurt, kunnen wij de uitbetaling van uw pensioen in orde maken.

Als u met pensioen gaat, betaalt u nog steeds inkomstenbelasting. Namelijk over het pensioen dat u ontvangt. Gaat u voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan betaalt u tot die tijd het normale tarief aan inkomstenbelasting. Laat u het uitbetalen van uw pensioen samenvallen met uw AOW-leeftijd, dan hanteert de Belastingdienst een lager tarief. Hierdoor houdt u meer geld over. Als u uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel eerder laat ingaan dan uw AOW houdt u minder geld over. Het laten samenvallen van uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel, en uw AOW, betekent ook dat u mogelijk in aanmerking komt voor een aantal heffingskortingen.

Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw pensioen. Dat bestaat uit: loonbelasting + premie volksverzekeringen (premie AOW tot uw AOW-leeftijd, Anw en Wlz).

Met behulp van de loonheffingskorting betaalt u minder belasting. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Als u met pensioen gaat, betaalt u minder loonheffing en krijgt u meer uitbetaald. U mag de loonheffingskorting laten toepassen door 1 werkgever of uitkerende instantie.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard de loonheffingskorting toe op de AOW. Wilt u dit niet? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de SVB. Maar u mag zelf bepalen wie de korting toepast. Ook kunt u zelf de loonheffingskorting toepassen of stoppen. Dit kunt u aanpassen achter de login op onze website (inloggen met DigiD).

De Belastingdienst verrekent of u te veel of te weinig heffingskorting heeft gekregen met de inkomstenbelasting. Check voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Welke keuzes kunt u maken voordat u met pensioen gaat?

Voordat u met pensioen gaat kunt u een aantal keuzes maken. Check op uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login welke keuzes het beste bij u passen en welke invloed dat heeft op uw pensioen. Daar kunt u ook berekeningen maken voor meer inzicht in uw persoonlijke situatie. Inloggen met DigiD.

De mogelijkheden

De officiële pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Detailhandel is 67 jaar. Toch kunt u op z'n vroegst al 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen. 2 dingen zijn daarbij belangrijk om te weten: Uw maandbedrag wordt verlaagd, u krijgt namelijk langer pensioen. En uw AOW (overheidspensioen) wordt pas vanaf uw AOW-leeftijd uitbetaald. In 2024, 2025, 2026 en 2027 is dat 67 jaar. Vanaf 2028 is dat 67 jaar en 3 maanden. 

Doorwerken na uw 67ste behoort ook tot de mogelijkheden. Uw pensioenbedrag wordt dan hoger omdat u het later ontvangt. Over het werk wat u na uw 67ste doet, bouwt u bij Pensioenfonds Detailhandel geen pensioen meer op. Let op; pensioen uitstellen kan tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Stel dat u straks een paar dagen per week met pensioen wilt, maar ook nog een paar dagen wilt werken, dan kunt u uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan.

Zodra u met pensioen gaat, kunt u voor de optie kiezen om in de eerste jaren van uw pensionering een hoger pensioen te laten uitbetalen en daarna minder. Of andersom: eerst wat lager, later wat hoger. Dat heet 'hoog/laag' pensioen.

Als u single bent, of uw partner heeft zelf een goed pensioen, dan kunt u overwegen om uw partnerpensioen om te ruilen voor extra pensioen voor uzelf. Komt u te overlijden, dan is er door deze keuze geen partnerpensioen meer.

Als de pensioenopbouw voor uw partnerpensioen minder is dan 70% van uw totaal opgebouwde pensioen, mag u een deel van uw eigen pensioen ruilen voor extra partnerpensioen. Dit deel komt vervolgens toe aan uw partner. Zelf krijgt uw wel minder pensioen.

Als u van baan wisselt kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Een waardeoverdracht moet u zelf aanvragen.

Het kan bijvoorbeeld vanwege de overzichtelijkheid handig zijn om al uw opgebouwde pensioenen bij één pensioenfonds te hebben staan. Zo ontvangt u als u met pensioen gaat uw pensioen van één pensioenfonds en niet van verschillende pensioenfondsen- of verzekeraars. Of waardeoverdracht financieel verstandig is, is de vraag. Dit hangt namelijk af van de verschillen in de pensioenregeling van de pensioenfondsen waar u pensioen hebt opgebouwd. Let bijvoorbeeld op de pensioenopbouw, het nabestaandenpensioen en de flexibiliseringsmogelijkheden. Daarnaast is het ook belangrijk om de financiële positie van het pensioenfonds waar u uw opgebouwde pensioen naar wilt overdragen te bekijken. In hoeverre verhoogt dat pensioenfonds bijvoorbeeld ieder jaar de pensioenen? Zoek dit goed uit voordat u over gaat tot waardeoverdracht.

Bij Pensioenfonds Detailhandel kunt u een waardeoverdracht regelen via uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login.

Eva vraagt zich af
10% van je pensioen ineens op je rekening?

Maximaal 10% van je pensioen in een keer op je rekening

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wetgeving ‘bedrag ineens’ krijgen werknemers die met pensioen gaan een extra keuzemogelijkheid.

Het is nog een wetsvoorstel, maar mocht het doorgaan, dan krijgen werknemers die straks hun pensioen aanvragen de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’ is dus bedoeld voor werknemers die in de toekomst met pensioen gaan. Het geldt niet voor mensen die nu al met pensioen zijn.

Let op: Van ‘bedrag ineens’ is alleen gebruik te maken als de werknemer per jaar meer pensioen overhoudt dan 592,51 euro bruto (in 2024).

1 januari 2025. Op z’n vroegst.

 1. De maandelijkse pensioenuitkering wordt verlaagd, omdat een deel van het pensioen al is overgemaakt.
 2. De belastingaanslag wordt mogelijk verhoogd, omdat de in 1 keer overgemaakte som geld als extra inkomsten wordt gezien.
 3. Huur- of zorgtoeslagen, of andere inkomensafhankelijke regelingen, worden eventueel teruggeschroefd omdat er tijdelijk meer inkomsten binnenkomen.
 4. Wie voor ‘bedrag ineens’ kiest, ziet af van een AOW-overbrugging of de zogeheten hoog-laag-constructie. Hiermee ontvangt je de eerste jaren meer pensioengeld en op latere leeftijd minder.

Wilt u weten of u pensioen heeft bij andere pensioenfondsen?

 • Check mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: inloggen met DigiD.
 • Controleer op de websites van andere pensioenfondsen welke procedures er zijn om uw pensioen te laten uitbetalen.

Belangrijke informatie

Iedereen is anders. Dat geldt ook voor de begeleiding in het bepalen van de keuzes die u moet maken als u met pensioen gaat. Bij Pensioenfonds Detailhandel kunt u dit op verschillende manieren organiseren:

 • Bel met één van onze medewerkers van de Pensioendesk op ons gratis telefoonnummer 0800 – 1972.
 • Check welke keuzemogelijkheden bij uw persoonlijke situatie passen en welke invloed dat heeft op uw pensioen. Dit doet u door berekeningen te maken op uw persoonlijke pensioenomgeving
 • Stuur ons een e-mail met uw vragen.
 • Stuur ons een brief met uw vragen:

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE AMSTERDAM


De standaard pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Detailhandel is 67 jaar. Maar u kunt bijvoorbeeld ook kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Of eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen te krijgen.

Dit zijn voorbeelden van keuzes die u kunt maken op het moment dat u met pensioen gaat. Het zijn pensioenkeuzes die ook invloed hebben op de hoogte van het pensioen dat u gaat ontvangen van Pensioenfonds Detailhandel. Om dit te kunnen berekenen, gebruiken wij flexfactoren. Bij al uw pensioenkeuzes spelen flexfactoren dus een rol. De flexfactoren veranderen op 1 juli 2024.

Meer weten? Check de veelgestelde vragen over de flexfactoren 2024

Huurtoeslag, zorgtoeslag of kind gebonden budget. Uw pensioen kan door de Belastingdienst worden gezien als extra inkomen. Eventuele huur- of zorgtoeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen kunnen dan worden teruggeschroefd en/of teruggevorderd. Mocht u toeslagen ontvangen ga dan bij de Belastingdienst na hoe dat voor u uitpakt.

Pensioen afkopen betekent dat u uw pensioen in één keer uitbetaald krijgt. Als u kiest voor afkoop ontvangt u als in de toekomst met pensioen gaat geen maandelijkse pensioenuitkering meer van ons. Ook heeft uw partner geen recht meer op partnerpensioen als u overlijdt.

Afkopen van het pensioen is verbonden aan een aantal voorwaarden. Zo mag uw opgebouwde pensioen in 2024 niet meer zijn dan €592,51 bruto per jaar. En is afkopen alleen mogelijk op de ingangsdatum van uw pensioen.

U krijgt uw pensioen op zijn laatst op de 23e van de maand. Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven. Bekijk de betaaldata.

Komt u ergens niet uit?

Stuur ons een e-mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Achter de login op onze website maakt u berekeningen zodat u meer inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. Ook kunt u hier gegevens wijzigen, of berichten inzien.

Telefoonnummer
0800 - 1972

Gratis

Telefoonnummer
+31 20 244 54 01

Internationaal

Adres
Postbus 59205
1040 KE AMSTERDAM