Lees voor
Lees voor Stop

Binnenkort met pensioen?
Dit moet u doen.

Als u met pensioen gaat verandert er veel. In plaats van loon ontvangt u een basispensioen van de overheid (AOW) met een aanvulling als u in de retail heeft gewerkt: pensioen van Pensioenfonds Detailhandel.

Pensioenkeuzes ontdekken

Pensioen ontvangt u niet automatisch

Pensioen van Pensioenfonds Detailhandel ontvangt u niet automatisch. Lees hiervoor de volgende stappen, plus andere nuttige tips. Ook nog in andere sectoren werkzaam geweest? Check dan op mijnpensioenoverzicht.nl waar u nog meer pensioen heeft opgebouwd.

Dit moet u doen

Uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel moet u zelf aanvragen. Standaard gaat uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel in op 67 jaar. Wilt u uw pensioen eerder laten ingaan? Neem dan minimaal een half jaar voor de gewenste pensioendatum contact met ons op.

 • Dat kan door ons te bellen (gratis) 0800 – 1972.

 • Met uw DigiD in te loggen op uw persoonlijke pensioenomgeving. U kunt hier berichten inzien, gegevens wijzigen en berekeningen maken in de pensioenplanner.

 • Een brief te sturen:

       Pensioenfonds Detailhandel
       Postbus 59205
       1040 KE AMSTERDAM

6 maanden voor uw pensioenleeftijd krijgt u een brief van ons met een verwijzing naar uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login op onze website (inloggen met DigiD). Daar vraagt u uw pensioen aan. Vervolgens maken wij een overzicht van het pensioen dat u maandelijks krijgt uitbetaald.

Op het invulformulier moet u ook uw bankrekeningnummer doorgeven. Belangrijk, zonder bankrekeningnummer kunnen wij uw pensioen niet uitbetalen.

Uiterlijk 3 maanden voor uw 67ste verjaardag krijgt u uw pensioenoverzicht in huis. Zodra u deze toekenningsbrief van uw handtekening voorziet en terugstuurt, kunnen wij de uitbetaling van uw pensioen in orde maken.

Als u met pensioen gaat, krijgt u AOW van de Rijksoverheid, een basispensioen voor elk jaar dat u sinds uw 15de levensjaar in Nederland hebt gewoond. Ook AOW moet u zelf aanvragen. Check hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Als u met pensioen gaat, betaalt u nog steeds inkomstenbelasting. Namelijk over het pensioen dat u ontvangt. Gaat u voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan betaalt u tot die tijd het normale tarief aan inkomstenbelasting. Laat u het uitbetalen van uw pensioen samenvallen met uw AOW-leeftijd, dan hanteert de Belastingdienst een lager tarief. Hierdoor houdt u meer geld over. Als u uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel eerder laat ingaan dan uw AOW houdt u minder geld over. Het laten samenvallen van uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel, en uw AOW, betekent ook dat u mogelijk in aanmerking komt voor een aantal heffingskortingen.

Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw pensioen. Dat bestaat uit: loonbelasting + premie volksverzekeringen (premie AOW tot uw AOW-leeftijd, Anw en Wlz).

Met behulp van de loonheffingskorting betaalt u minder belasting. Als u in loondienst werkt, houdt uw werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen heten ze loonheffingskorting. Bij pensioen is de arbeidskorting niet meer van toepassing, maar de algemene heffingskorting wel. Als u met pensioen gaat, betaalt u minder loonheffing en krijgt u meer uitbetaald. U mag de loonheffingskorting laten toepassen door 1 werkgever of uitkerende instantie.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard de loonheffingskorting toe op de AOW. Wilt u dit niet? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de SVB. Maar u mag zelf bepalen wie de korting toepast. Ook kunt u zelf de loonheffingskorting toepassen of stoppen. Dit kunt u aanpassen achter de login op onze website (inloggen met DigiD).

De Belastingdienst verrekent of u te veel of te weinig heffingskorting heeft gekregen met de inkomstenbelasting. Check voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Welke keuzes kunt u maken voordat u met pensioen gaat?

Voordat u met pensioen gaat kunt u een aantal keuzes maken. Check op uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login welke keuzes het beste bij uw persoonlijke situatie passen en welke invloed dat heeft op uw pensioen. Dit doet u door berekeningen te maken met de pensioenplanner. Inloggen met DigiD.

De mogelijkheden

De officiële pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Detailhandel is 67 jaar. Toch kunt u al vanaf uw 55ste verjaardag met pensioen. 2 dingen zijn daarbij belangrijk om te weten: Uw maandbedrag wordt verlaagd, u krijgt namelijk langer pensioen. En uw AOW (overheidspensioen) wordt pas vanaf uw AOW-leeftijd uitbetaald. In 2023 is dat 66 jaar en 10 maanden, in 2024: 67 jaar.

Doorwerken na uw 67ste behoort ook tot de mogelijkheden. Uw pensioenbedrag wordt dan hoger omdat u het later ontvangt. Over het werk wat u na uw 67ste doet, bouwt u bij Pensioenfonds Detailhandel geen pensioen meer op. Let op; pensioen uitstellen kan tot uw 70ste.

Stel dat u straks een paar dagen per week met pensioen wilt, maar ook nog een paar dagen wilt werken, dan kunt u uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan.

Zodra u met pensioen gaat, kunt u voor de optie kiezen om in de eerste jaren van uw pensionering een hoger pensioen te laten uitbetalen en daarna minder. Of andersom: eerst wat lager, later wat hoger. Dat heet hoger of lager pensioen.

Als u single bent, of uw partner heeft zelf een goed pensioen, dan kunt u overwegen om uw partnerpensioen om te ruilen voor extra pensioen voor uzelf. Komt u te overlijden, dan is er door deze keuze geen partnerpensioen meer.

Als de pensioenopbouw voor uw partnerpensioen minder is dan 70% van uw totaal opgebouwde pensioen, mag u een deel van uw eigen pensioen ruilen voor extra partnerpensioen. Dit deel komt vervolgens toe aan uw partner. Zelf krijgt uw wel minder pensioen.


U krijgt - als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen – straks de keuze om op pensioenleeftijd maximaal 10% van uw pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. De nieuwe pensioenregel zal op z'n vroegst vanaf 1 juli 2024 moeten gelden. Maar dit is nog niet zeker. Op termijn is het mogelijk op de website van Pensioenfonds Detailhandel, achter de login, berekeningen te maken op de persoonlijke pensioenomgeving. Zo krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie.

Belangrijke informatie

Iedereen is anders. Dat geldt ook voor de begeleiding in het bepalen van uw pensioenkeuzes. Bij Pensioenfonds Detailhandel kunt u dit op verschillende manieren organiseren:

 • Bel met één van onze pensioendeskundigen op ons gratis telefoonnummer 0800 – 1972.

 • Check welke keuzemogelijkheden bij uw persoonlijke situatie passen en welke invloed dat heeft op uw pensioen. Dit doet u door berekeningen te maken met de pensioenplanner op uw persoonlijke pensioenomgeving achter de login. Inloggen met DigiD.

 • Stuur ons een e-mail met uw vragen

 • Stuur ons een brief met uw vragen:

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE AMSTERDAM


 • Huurtoeslag, zorgtoeslag of kind gebonden budget

  Uw pensioen kan door de Belastingdienst worden gezien als extra inkomen. Eventuele huur- of zorgtoeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen kunnen dan worden teruggeschroefd en/of teruggevorderd. Mocht u toeslagen ontvangen ga dan bij de Belastingdienst na hoe dat voor u uitpakt.

U krijgt uw pensioen op zijn laatst op de 23e van de maand. Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven. Bekijk de betaaldata.

Wilt u weten of u pensioen heeft bij andere pensioenfondsen?

 • Check mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: inloggen met DigiD.
 • Controleer op de websites van andere pensioenfondsen welke procedures er zijn om uw pensioen te laten uitbetalen.

Komt u ergens niet uit?

Stuur ons een e-mail via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Achter de login op onze website maakt u berekeningen met de pensioenplanner zodat u meer inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. Ook kunt u hier gegevens wijzigen, of berichten inzien.

Telefoonnummer
0800 - 1972

Gratis

Telefoonnummer
+31 20 244 54 01

Internationaal

Adres
Postbus 59205
1040 KE AMSTERDAM