Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Verkiezingen bestuurder pensioengerechtigden

Pensioenfonds Detailhandel organiseert dit jaar verkiezingen. Circa 150.000 gepensioneerden mogen stemmen op een kandidaat die namens de pensioengerechtigden een zetel in het bestuur van het pensioenfonds krijgt. De verkiezingen zijn van 3 tot en met 30 september 2024.

Kandidaten

Verkiesbaar zijn gepensioneerden van Pensioenfonds Detailhandel en kandidaten die worden voorgedragen door organisaties die gepensioneerden van Pensioenfonds Detailhandel vertegenwoordigen. Een onafhankelijk bureau toetst de kandidaten.

Om te waarborgen dat kandidaten voldoende worden gesteund, moeten kandidaatstellingen minstens zijn voorzien van 30 handtekeningen van pensioengerechtigden van Pensioenfonds Detailhandel. Kandidaten worden door een onafhankelijk bureau getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen.

Belangrijke data

Kandidaten kunnen zich tot en met 24 mei 2024 kandidaat stellen of aangedragen worden. Eind juni wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt op de website van Pensioenfonds Detailhandel. In de eerste week van september 2024 ontvangen gepensioneerden van Pensioenfonds Detailhandel de verkiezingskrant met de kandidaten en het stembiljet in de brievenbus. Voor 31 oktober 2024 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt op pensioenfondsdetailhandel.nl.

Functieprofiel en verkiezingsreglement

Om in aanmerking te komen voor het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel, is een goede kennis vereist van onder meer: pensioenmaterie, vermogensbeheer, risicomanagement en communicatie. Bestuurservaring bij een organisatie is daarbovenop van groot belang. Het bestuur van het pensioenfonds heeft het functieprofiel van het bestuurslid opgesteld. Functieprofiel en verkiezingsreglement zijn hier te downloaden, of worden op verzoek toegezonden.

Meer informatie over verkiezingen of kandidaatstelling?

Stel uw vraag via e-mail info@pensioenfondsdetailhandel.nl.