Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor

Pensioenpremie en -opbouw in 2022

In 2022 wijzigen de premies en het opbouwpercentage niet. Deze blijven gelijk aan 2021.

  • In 2021 is de premie omhoog en het opbouwpercentage omlaaggegaan.
  • Ook het opbouwpercentage daalde naar 1,41%.
  • De premie voor de verplichte pensioenregeling steeg naar 24,75%.
  • Het werknemersdeel werd 6,075%.
  • Dat is het maximale percentage (let op: per sector of cao, kunnen hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.)
  • De premie voor de aanvullende pensioenregeling steeg naar 26,4%.


2022202120202019201820172016
Maximum loon Wfsv op jaarbasis (bovengrens)€ 59.706€ 58.311€ 57.232€ 55.927,-€ 54.614,-€ 53.701,-€ 52.763,-
Franchise€ 14.720€14.447€14.034€ 13.582,-€ 13.101,-€ 12.866,-€ 12.577,-
Premiepercentage24,750%24,750%22,500%22,500%21,600%21,600%19,400%
Werkgeversdeel18,675%18,675%16,800%16,800%15,900%15,900%14,281%
Werknemersdeel6,075%6,075%5,700%5,700%5,700%5,700%5,119%
Premie aanvullende pensioenregeling26,4%26,4%25,7%25,7%24,7%24,7%22,2%
– Maximum pensioengevend loon

€114.866

€112.189€110.111€ 107.593,-€ 105.075,-€ 103.317,-€ 101.519,-
Opbouwpercentage OP (tot grensbedrag)1,41%1,41%1,560%1,560%1,622%1,750%1,750%
Opbouwpercentage PP0,987%0,987%1,092%1,092%1,135%1,225%1,225%
Opbouwpercentage WzP20% van PP20% van PP20% van PP20% van PP20% van PP20% van PP20% van PP
Sector Schoenmakerij

In 2017 heeft Pensioenfonds Schoenmakerij zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er is bij deze overstap een afwijkende afspraak gemaakt over de premieverdeling.

Rekencijfers 2022
De hoogte van de premie is 24,75%.

De premieverdeling is:
• Werkgeversdeel 12,375%
• Werknemersdeel 12,375%

VPL-regeling voor deelnemers in de Schoenmakerij
Ook de VPL-regeling (voorwaardelijke pensioen) wordt nu uitgevoerd door Pensioenfonds Detailhandel. Deze regeling is na het vervallen van de VUT- en prepensioenregeling in 2006 tussen cao-partijen op 1 januari 2008 afgesproken, zodat uw medewerkers eerder met pensioen kunnen. Deze overgangsregeling geldt voor deelnemers die in de Schoenmakerij werken, geboren zijn in 1950 tot en met 1987 en op 31 december al deelnamen aan de pensioenregeling. Medewerkers krijgen dit aanvullende pensioen als ze aan alle voorwaarden voldoen.

VPL-premie
In 2022 is de premie voor deze verplichte regeling tot en met mei 1,6%. Met ingang van juni wordt geen premie in rekening gebracht.

De verdeling van dit percentage is:
• Werkgeversdeel: 50%
• Werknemersdeel: 50%

De looptijd van de regeling is 15 jaar en stopt eind 2022. De VPL-premie wordt afzonderlijk aangegeven op de premienota.

Sector Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

In 2019 heeft Pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er is bij deze overstap een afwijkende afspraak gemaakt over de premieverdeling.

Rekencijfers 2022
De hoogte van de premie is 24,75%.

De premieverdeling is:
• Werkgeversdeel 15,525%
• Werknemersdeel 9,225%

Tot een premie van 18,9% is het werkgeversdeel 2/3de en het werknemersdeel 1/3de.

Vanaf een premie van 18,9% is het werkgeversdeel de helft en het werknemersdeel de helft .

Sector Dranken

In 2019 heeft Pensioenfonds voor de Drankindustrie zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er zijn bij deze overstap afwijkende afspraken gemaakt over de premieverdeling en de franchise.

Rekencijfers 2022
De hoogte van de premie is 24,75%.

De premieverdeling is:
• Werkgeversdeel 16,2075%
• Werknemersdeel 8,5425%

De franchise 2021 was € 16.149,-.
De franchise 2022 is € 14.720,-.

Sector Groothandel in Textielgoederen

In 2017 heeft Pensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante artikelen zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er is bij deze overstap een afwijkende afspraak gemaakt over de premieverdeling.

Rekencijfers 2022
De hoogte van de premie is 24,75%.

De premieverdeling is:
• Werkgeversdeel 16,5%
• Werknemersdeel 8,25%