Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte

Verplichtstelling

Voor Pensioenfonds Detailhandel geldt een wettelijke verplichtstelling. Dit hebben werkgevers- en werknemersorganisaties samen afgesproken. Zo worden de risico’s gedeeld en de kosten beperkt.

Wie nemen deel en wat zijn de rekencijfers?

De verplichtstelling van Pensioenfonds Detailhandel geldt voor uw onderneming als u zich in hoofdzaak bezighoudt met:

- detailhandel
- wonen
- schoenmakerij
- schoen-, leder-, en lederwarenindustrie
- drankenindustrie
- groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen

De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. Dit is vooral bedoeld voor uw werknemers. In het uitvoeringsreglement staan alle bepalingen waar u zich als werkgever aan moet houden. In bijzondere gevallen kunt u vrijstelling van de verplichte deelname aanvragen. U vraagt dit schriftelijk bij het pensioenfonds aan.

Vrijwillige aansluiting

Valt u als werkgever niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de bedrijfstak detailhandel? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? En wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij Pensioenfonds Detailhandel. Uw werknemers bouwen dan dezelfde pensioenaanspraken op als die van verplicht aangesloten werkgevers. Vrijwillige aansluiting is alleen mogelijk als u niet onder de verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds valt. In de volgende situaties kunt u een verzoek tot vrijwillige aansluiting indienen:

- Uw loonontwikkeling is gemiddeld gelijk aan die van de cao-lonen van de onder het fonds vallende detailhandelssectoren.
- Er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die verplicht is aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel.
- U was eerst verplicht aangesloten, maar valt nu niet meer onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Detailhandel.

Wilt u meer informatie over vrijwillige aansluiting of wilt u zich aanmelden bij Pensioenfonds Detailhandel? Neemt u dan contact op met de Werkgeversdesk. Houd uw Kamer van Koophandel-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

We maken samen afspraken

U bent wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij Pensioenfonds Detailhandel. Hiervoor regelt u eerst uw aansluiting bij het pensioenfonds. Als werkgever bent u ook verplicht om ons van de juiste informatie te voorzien. Alleen dan kunnen we het pensioen voor uw werknemers goed regelen. We informeren u duidelijk over wat we van u verwachten en wat we voor u doen.

Aansluiting bij Pensioenfonds Detailhandel

Als u onder de verplichtstelling valt, moet u zich aansluiten bij Pensioenfonds Detailhandel. Heeft u bij de Belastingdienst een loonheffingennummer aangevraagd? Dan ontvangt u op korte termijn een bedrijfsonderzoek van ons. Vul het formulier bedrijfsgegevens in en stuur deze volledig ingevuld naar ons op. Op basis hiervan beoordelen we of uw bedrijf onder de verplichtstelling valt. Als dit het geval is, wordt uw bedrijf automatisch aangesloten.

U stuurt het formulier bedrijfsgegevens per e-mail of per post naar:

werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl


Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 59205
1040 KE Amsterdam

Uw bedrijfsactiviteiten veranderen

Zijn uw bedrijfsactiviteiten gewijzigd? Neem dan contact met ons op. Wij toetsen dan opnieuw of u onder de verplichtstelling valt.

Aanvullende pensioenregeling

Voor werknemers met een salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) kunt u een aanvullende pensioenregeling afsluiten. U biedt deze pensioenregeling aan naast de gewone pensioenregeling, als een extra arbeidsvoorwaarde. U sluit daarvoor een aparte overeenkomst af met ons. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk.

Uw loonsom detailhandel verandert

Houdt u zich niet voor meer dan 50% van de loonsom bezig met de detailhandel? Neem dan contact met ons op. Wij toetsen dan opnieuw of u onder de verplichtstelling valt.

Meer informatie

Wilt u weten of uw bedrijf onder de verplichtstelling valt? Denkt u dat uw bedrijf en werknemers in aanmerking komen voor vrijstelling? Of wilt u zich vrijwillig aansluiten bij het pensioenfonds?

U leest hier meer over in onze publicaties.