Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor

Belangrijke informatie over uw UPO 2021

Bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op uw UPO staat onder meer hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Detailhandel, maar ook wat uw eventuele partner en kinderen ontvangen als u overlijdt.

Waarom ontvang ik deze UPO?

U bent deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel. Met deze UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd (peildatum 31 december 2020). Ook weet u meteen wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen als u overlijdt.

Tip: Wilt u exact weten wat u tot op de dag van vandaag bij ons hebt opgebouwd? Ga dan naar uw persoonlijk pensioenomgeving op www.pensioenfondsdetailhandel.nl (inloggen met DigiD).

Hoe komt het dat de pensioenopbouw van andere werkgevers op deze UPO ontbreekt?

Deze UPO is van Pensioenfonds Detailhandel. Daarom vermeldt het alleen wat u bij ons hebt opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van al uw pensioen en dat is:

  • uw pensioen bij ons
  • uw pensioen bij andere pensioenuitvoerders of verzekeraars
  • uw AOW pensioen
Op mijnpensioenoverzicht.nl staat een ander bedrag dan op mijn persoonlijke pensioenomgeving van Pensioenfonds Detailhandel. Welk bedrag is juist?

Ga uit van het bedrag op uw persoonlijke pensioenomgeving van pensioenfondsdetailhandel.nl. Dat komt omdat de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl periodiek wordt ververst.

Zijn de bedragen in deze UPO bruto of netto?

Het zijn brutobedragen per jaar. Over de uitbetaling moet u dus nog premies en belasting betalen. Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af hoeveel dat is.

Zijn de gegevens in deze UPO actueel?

Het zijn uw pensioengegevens tot en met 31 december 2020. Alle aanpassingen op of na 1 januari 2021, bijvoorbeeld in de hoogte uw salaris, ziet u pas op uw UPO van volgend jaar (UPO 2022). Wilt u inzicht in de actuele gegevens over uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel? Ga dan naar uw persoonlijke pensioenomgeving via pensioenfondsdetailhandel.nl (inloggen met DigiD).

Hoe is de hoogte van het bedrag van mijn ouderdomspensioen berekend?

Op deze UPO staat het pensioen dat u al heeft opgebouwd plus een verwacht pensioen als u blijft werken bij Pensioenfonds Detailhandel (tot de pensioenleeftijd van 67 jaar). Daarbij is het belangrijk om te weten, dat eventuele toekomstige salarisverhogingen en toeslagverlening van Pensioenfonds Detailhandel niet zijn meegenomen in deze berekening.

67 jaar is mijn pensioenleeftijd. Althans, zo staat het in de UPO. Klopt dat wel?

Zeker. Dat is de pensioenleeftijd die door werkgevers en werknemers is afgesproken in de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Overigens kunt u uw pensioen ook op een andere leeftijd laten uitkeren, bijvoorbeeld gelijktijdig met uw AOW-leeftijd. Door het vervroegen van de pensioenleeftijd gaat u wel minder pensioen ontvangen.

Veranderingen in de persoonlijke situatie

In mijn persoonlijke situatie zijn dit jaar veranderingen geweest, maar die staan niet in deze UPO, is dat erg?

Nee hoor. Als uw salaris of uw persoonlijke situatie dit lopende jaar (2021) zijn veranderd, vindt u de gevolgen van deze aanpassingen op uw volgende UPO.

Mijn waardeoverdracht wordt niet vermeld op deze UPO?

Wij tonen alleen de totaalwaarde van uw gehele ouderdomspensioen. Dit is inclusief een eventuele waardeoverdracht. U kunt op uw persoonlijke pensioenomgeving, via pensioenfonds detailhandel.nl (inloggen met DigiD) de status zien van een waardeoverdracht of er een aanvragen.

Mijn kinderen staan niet op deze UPO, waarom niet?

Kinderen worden niet apart vermeld op het UPO, maar er staat wel vermeld wat uw eventuele partner en kinderen krijgen (in bruto bedragen) als u komt te overlijden.

Ik heb geen kinderen maar er staat wel een bedrag gereserveerd in deze UPO. Foutje?

Nee hoor, in de pensioenregeling wordt dit bedrag standaard meeverzekerd. Ook als u géén kinderen heeft. Dat bedrag komt dan te vervallen.

Waarom staat mijn partner niet vermeld?

Het UPO toont uw situatie per 31-12-2020. Mogelijk bent u daarna gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. Uw partner is dan wel bij ons bekend en staat volgend jaar op uw UPO.

Let op:

  1. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan voor 31-12-2020? Neem dan contact met ons op https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact
  2. Hebt u een samenlevingscontract en hebt u uw partner aangemeld voor 31-12-2020? Neem dan contact met ons op https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact
  3. Hebt u uw samenlevingscontract na 31-12-2020 doorgegeven? U hoeft dan geen actie te ondernemen. Uw partner is dan wel bij ons bekend en staat volgend jaar op uw UPO.
Ik ben gescheiden. Staan de gevolgen van mijn scheiding ook op deze UPO?

Die vindt u alleen op deze UPO terug als uw scheiding in onze administratie is verwerkt voor 31 december 2020. Is uw scheiding op een later tijdstip verwerkt? Dan is dat pas zichtbaar op uw volgende UPO.

Belangrijk: Als u vragen heeft over uw scheiding en pensioen neem dan contact met ons op https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact

Meer de diepte in, financiële details

Over welk deel van mijn salaris bouw ik pensioen op?

U bouwt pensioen op over uw ‘pensioengevend salaris’. Dit is het bruto jaarsalaris (loon WFSV) dat meetelt voor de opbouw van uw pensioen. In het pensioenreglement staat beschreven welke delen van uw salaris wel en niet meetellen voor uw pensioenopbouw. Uw werkgever verstrekt ons de salarisgegevens.

Waarom wordt over een deel van mijn salaris geen pensioen opgebouwd?

Pensioen wordt berekend aan de hand van de zogenoemde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevende salaris verminderd met een franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover een werknemer geen pensioen opbouwt omdat na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW van de overheid ontvangen wordt. Over dit deel van uw salaris betaalt u ook geen pensioenpremie.

Wat is het verschil tussen ‘mijn opgebouwde pensioen’ en ‘mijn te bereiken pensioen’?

Het opgebouwd pensioen is het pensioen dat u hebt opgebouwd tot en met 31 december 2020. Stel dat u op 1 januari 2021 zou stoppen met werken, dan krijgt u dit bedrag op jaarbasis uitbetaald op de in dit overzicht genoemde pensioenleeftijd. Het te bereiken pensioen krijgt u als u door blijft werken tot uw pensioendatum en deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel.

De factor A kan ik niet vinden, waar staat deze?

Uw factor A staat op de laatste pagina van uw UPO. De factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen u in een kalenderjaar heeft opgebouwd. De ‘A’ staat voor (pensioen-)Aangroei. Deze factor heeft u alleen nodig voor het berekenen van het voor de Belastingdienst aftrekbare premiedeel, tenminste als u een lijfrenteverzekering heeft of een spaarproduct bij een bank. Kijk voor de berekening van uw jaarruimte op belastingdienst.nl