Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Beleggingskeuzes

We beleggen bewust

De vier SDG's waar wij aan willen bijdragen: Eerlijk werk en economische groei (SDG 8), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13), en Vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16).

Deze SDG's integreren we daarom in onze beleggingskeuzes. Omdat Pensioenfonds Detailhandel passief belegt, voeren we de SDG's door in onze beleggingsportefeuilles middels het maken van een eigen benchmark, of index. Zo hoeft de vermogensbeheerder geen actieve keuze te maken, maar hebben we toch duurzamere portefeuilles.

In 2019 kreeg indexbouwer FTSE Russell van Pensioenfonds Detailhandel de opdracht om een duurzaamheidsbenchmark te ontwikkelen voor aandelen in de ontwikkelde landen. In 2020 deden we dit ook voor aandelen in opkomende landen. In 2021 voor de credit (leningen) portefeuille, en in 2022 voor de portefeuilles met staatsobligaties opkomende landen. Deze duurzaamheidsbenchmarks moeten gevolgd worden door de vermogensbeheerder BlackRock.

De voorkeuren van onze deelnemers waren leidend bij het bouwen van deze benchmarks. Gewichten binnen de index worden aangepast aan de hand van specifieke scores op bijdragen aan de vier SDG’s. Bedrijven en landen die beter scoren op de vier SDG’s krijgen een hogere weging binnen de index (daar zijn we meer in gaan beleggen) en de minder goed scorende bedrijven en landen krijgen een lagere weging dan eerder (daar zijn we minder of helemaal niet meer in gaan beleggen).

De onderwerpen die bijdragen aan die score zijn: Anti-corruptie, Klimaatverandering, Mensenrechten & samenleving, Arbeidsnormen, Verontreiniging en gebruik van Natuurlijke bronnen. Op SDG13 (Klimaatactie) beoordelen we belangrijke overwegingen, zoals koolstofemissies, fossiele brandstofreserves en groene inkomsten.

Daarmee lossen we een probleem op dat veel indexbeleggers hebben: passief beleggen in breed gespreide marktindices is vaak lastig te combineren met duurzaam beleggen. Die indices volgen immers alle bedrijven, dus ook relatief vuile of minder sociaal-bewuste ondernemingen. Door de index aan te passen, en deze passief te laten uitvoeren, kunnen we tegen lage kosten duurzame keuzes maken.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel