Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop
Terug

MVB-risicomanagement

Via onze beleggingen en in de toeleveringsketen van onze beleggingen kan negatieve impact ontstaan. Om die impact in kaart te brengen en tegen te gaan, heeft Pensioenfonds Detailhandel een due diligence-proces ingericht, gebaseerd op de internationale normen hiervoor (OESO-richtlijnen). Daarnaast doen we onderzoek naar de factoren die onze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden. Dat is de financiële risicokant van ESG. Ook die is belangrijk: we willen immers een goed pensioen uitbetalen.

Impact van onze beleggingen op de wereld

Centraal in het risicomanagement staat de negatieve impact die ondernemingen hebben op mens en milieu. Dat noemen we due diligence, of, gepaste zorgvuldigheid. De OESO-richtlijnen geven ons een handvat hoe we dit moeten doen.

De uitvoering van het due diligence-onderzoek hebben we uitbesteed aan de Resonsible Engagement Overlay Manager. Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van data, externe bronnen, rapportages en bevindingen van NGO's. Op basis van de zwaarte van de mogelijke negatieve impact bepalen we de prioriteit. De zwaarte bepalen we aan de hand van de ernst, schaal, onomkeeraarheid en de mate van waarschijnlijkheid van de negatieve impact.

Wanneer ondernemingen in onze beleggingsportefeuille negatieve impact veroorzaken, gebruiken we onze invloed om dit (in de toekomst) te voorkomen. Zo dringen we bij ondernemingen aan op herstel en verhaal voor benadeelden. Pensioenfonds Detailhandel gelooft dat het streven naar langetermijnwaardecreatie betekent dat ondernemingen hun eigen due diligence-proces goed op orde hebben. Via engagement en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen oefenen wij hier invloed op uit. Uit de risicoanalyse en prioritering volgt met welke ondernemingen engagement uitgevoerd gaat worden.

Goed om te weten:

- Pensioenfonds Detailhandel treedt enkel op als belegger. We dragen geen operationele of beleidsmatige verantwoordelijkheid en we zijn minderheidsaandeelhouder. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat wij zelf negatieve impact veroorzaken. Mocht dat toch het geval zijn, dan zorgen we voor herstel en/of verhaal voor benadeelden.

- In het uiterste geval kan Pensioenfonds Detailhandel besluiten om te desinvesteren. Daarbij nemen we ook de (potentiële) negatieve gevolgen van de desinvestering op maatschappij en milieu voor onze rekening.

Impact van de wereld op onze beleggingen

ESG-factoren kunnen invloed hebben op onze beleggingen. Het is belangrijk deze in kaart te brengen. We willen immers een goed pensioen uitbetalen en zijn gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Zowel voor onze beleggingen als voor de wereld. Daarom monitoren we financieel materiële MVB-risico's. Pensioenfonds Detailhandel gebruikt hiervoor bestaande producten en diensten in de markt. Op regelmatige basis onderzoeken we de mogelijke inzet van nieuwe instrumenten, zodat we altijd de laatste informatie tot onze beschikking hebben.

Impact van klimaatverandering op onze beleggingen

Consultancybureau Mercer voert voor ons de Strategische Asset Allocatie-studie uit. Op basis daarvan bepalen we de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën (aandelen, leningen van overheden, vastgoed) met een zo goed mogelijke balans tussen risico en rendement. Mercer heeft voor Pensioenfonds Detailhandel ook het risico- en rendementsprofiel van diverse klimaatscenario’s in kaart gebracht en geanalyseerd hoe we klimaat moeten meewegen in de verdeling tussen de beleggingscategorieën. Aan de hand van deze bevindingen kan de Strategische Asset Allocatie worden aangepast. Pensioenfonds Detailhandel wil deze analyse periodiek uitvoeren.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel