Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Focus op Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties (VN) heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, of SDG’s) vastgesteld die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. De doelen zijn gebaseerd op de grootste sociale en economische thema’s, zoals armoede, mensenrechten, klimaatverandering, werkgelegenheid en economische groei, veiligheid en een goed rechtssysteem.

Pensioenfonds Detailhandel gelooft dat beleggers kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen. Dat kan door gericht en met focus beleggingskeuzes te maken en de ondernemingen waarin wordt belegd kritisch te bevragen over hun bijdrage aan deze doelen.

Wij vinden alle SDG’s belangrijk, maar zijn van mening dat je niet alle 17 doelstellingen evenveel aandacht kunt geven. Daarom hebben we - mede op basis van de uitkomsten van de deelnemersonderzoeken - de focus op vier doelen gelegd:

  • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13: Klimaatactie
  • SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Deze SDG's houden nauw verband met de toeleveringsketen binnen de (detail)handel. Bovendien blijkt uit ons onderzoek naar MVB-risico's dat het om thema's gaat waarbij het helpt om negatieve gevolgen te beperken en risico te verkleinen.

Internationale richtlijnen

Naast de vier SDG's geven internationale richtlijnen ons beleggingsbeleid richting. Onze deelnemers bepalen de waarden (wat vinden we belangrijk), en de richtlijnen bepalen onze normen (waar willen we ons aan houden).

We doen continu onderzoek naar de risico's rond onze investeringen. Hierbij gaat het enerzijds om externe factoren die onze beleggingen negatief kunnen beïnvloeden, zoals klimaatveranderingen en onze investeringen in sectoren of regio's die hier het meest onder te lijden hebben. Anderzijds gaat het om de impact die onze beleggingen op de wereld hebben. Bijvoorbeeld de wijze waarop de ondernemingen waarin wij investeren met arbeids- en mensenrechten omgaan.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel