Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Verantwoord beleggen initiatieven

Internationale richtlijnen geven ons beleggingsbeleid richting. Pensioenfonds Detailhandel is ondertekenaar van de 'Principles for Responsible Investment (PRI), een organisatie ondersteund door de Verenigde Naties. De 6 principes van de PRI ondersteunt en integreert Pensioenfonds Detailhandel.

Pensioenfonds Detailhandel heeft onderstaande richtlijnen ondertekend en rapporteert jaarlijks aan de PRI. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de vermogensbeheerder waarmee we zakendoen de PRI ook ondertekend hebben.

Principles of Responsible Investment Principe
1: We integreren ESG-vraagstukken in onze belegginsanalyses en besluitvormingsprocessen
2: Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken
3: We verlangen van de entiteiten waarin we beleggen passende openheid over ESG-vraagstukken
4: We bevorderen de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingsbranche
5: We werken samen om de effectiviteit van de invoering van de principes te vergroten
6: We rapporteren over onze activiteiten en vorderingen met de invoering van de principes

We zijn actief lid van de PRI, en dragen graag bij met onze kennis en kunde waar we kunnen. Momenteel neemt Pensioenfonds Detailhandel bijvoorbeeld zitting in de adviescommissie van het mensenrechtenprogramma van de PRI Advance, waarin internationale investeerders samenwerken om mensenrechten te bevorderen.

OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Ondernemingen en organisaties moeten bij risicobeoordeling en -beheersing niet alleen kijken naar het effect wat iets kan hebben op het eigen bedrijf; ze moeten aandacht hebben voor het effect dat hun bedrijfsvoering heeft op andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld het effect op werknemers, lokale gemeenschappen, het milieu, of consumenten op het gebied van onder meer arbeidsrechten, landrechten, vervuiling, belasting en privacy. Oftewel: ondernemingen moeten in hun bedrijfsvoering nadelige effecten meewegen voor allerlei partijen, en niet alleen voor zichzelf. Pensioenfonds Detailhandel kan zich hierin vinden en vindt het belangrijk dat ondernemingen oog hebben voor de maatschappelijke positie en invloed die zij kunnen uitoefenen. Met een langetermijnvisie. Daarom onderschrijft Pensioenfonds Detailhandel de OESO-richtlijnen en de UNGP's.

Duurzame initiatieven

Pensioenfonds Detailhandel vindt het belangrijk om mee te doen aan initiatieven die bijdragen aan het verder verduurzamen van de economie en de financiële markten. We werken daarbij samen met dienstverleners die het onderwerp verantwoord beleggen invullen op een manier die bij ons past.

Een van die dienstverleners, die ons engagement- en stembeleid uitvoert, is betrokken bij een groot aantal samenwerkingen, initiatieven en investor statements. Indirect haakt Pensioenfonds Detailhandel daarop aan. We kunnen echter ook zelfstandig bij deze en andere initiatieven aansluiten. In dat geval overwegen we of het initiatief aansluit bij onze doelen, bij de voorkeuren van onze deelnemers, of we er iets van kunnen leren, of onze bijdrage helpt om het initiatief verder te brengen en of we er genoeg tijd in kunnen steken. Ook de kosten zijn uiteraard een belangrijke afweging.

Als een onderwerp ons echt aan het hart gaat en er nog geen samenwerking bestaat, starten we die zelf actief. Dat deden we in 2019 samen met het Pensioenfonds voor de Horeca & Catering, in het Dutch Engagement Network (DEN).

Continu leren en verbeteren

Wij vinden het belangrijk om onze kennis verder uit de bouwen en op de hoogte te zijn van nationale en internationale ontwikkelingen. Op die manier kunnen we voldoende tegenwicht bieden aan uitvoerders en invloeden van buitenaf. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Het pensioenfonds overweegt per geval met welke NGO de dialoog wordt aangegaan. Hierbij is het uitgangspunt dat de dialoog met NGO’s alleen wordt opgestart als de speerpunten van deze NGO’s te relateren zijn aan de SDG’s, die het pensioenfonds als focusthema’s heeft gedefinieerd (SDG 8, 12, 13, en 16).

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel