Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Het gesprek aangaan

Actief aandeelhouderschap

Als aandeelhouder zijn we actief betrokken bij de ondernemingen waarin we beleggen. We voeren gesprekken over thema's die voor ons belangrijk zijn. Dit noemen we engagement. Ook stemmen we wereldwijd op aandeelhoudersvergaderingen. Het pensioenfonds gelooft dat ondernemingen die rekening houden met de impact die zij hebben op mens en milieu, én die streven naar langetermijnwaardecreatie voor verschillende belanghebbenden, op lange termijn beter renderen. Door engagement en stemmen stimuleren we dus verduurzaming.

We gaan in gesprek wanneer:

1. Het bedrijf betrokken is bij negatieve impact. Direct door eigen handelen, of meer indirect middels acties en bedrijfsvoering.

We vragen de onderneming dan het volgende:

 • Stop de negatieve impact;
 • Zorg voor herstel van de benadeelden en een plek waar zij hun klachten kunnen indienen;
 • Neem voldoende maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen;
 • Communiceer transparant over de genomen maatregelen.

2. Een bedrijf geen goede processen heeft om verantwoord te ondernemen, en daardoor in de toekomst mogelijk voor negatieve impact zorgt.

We vragen de onderneming dan het volgende:

 • Stel een krachtig en concreet beleid op voor verantwoord ondernemen, in lijn met internationale richtlijnen;
 • Implementeer het beleid zorgvuldig;
 • Communiceer transparant en rapporteer over de voortgang en resultaten van het beleid;
 • Zorg dat de resultaten als input dienen voor het toekomstige beleid voor verantwoord ondernemen.

3. Een bedrijf actief is in een sector waar per definitie maatschappelijk winst te behalen valt, of risico op controverses en incidenten bestaan, of systemische problemen in de toeleveringsketen bestaan. Dit noemen we thematische engagement.

We sturen er dan op aan om de OESO-richtlijnen van multinationale ondernemingen te implementeren en de onderliggende richtsnoeren voor specifieke sectoren, en de United Nation's Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit houdt onder meer in dat ondernemingen:

 • Identificeren waar de grootste risico's zitten in de eigen operaties en de toeleveringsketen op gebied van milieu, sociale aspecten of bestuur;
 • Samenwerking zoeken met andere ondernemingen en met belanghebbenden om invloed aan te wenden om het risico te verkleinen en herstel en verhaal te bieden;
 • Bijdrage leveren en verantwoording te nemen om het risico te stoppen, beheersen of in geval van negatieve impact bij te dragen aan herstel en verhaal.

En dan?

Onze engagementprovider stelt doelen op voor de engagement en monitort de voortgang. Het pensioenfonds beoordeelt een engagementtraject als succesvol, als alle tijdgebonden doelen bereikt zijn. Wanneer ondernemingen niet binnen de vooraf gestelde termijn naar tevredenheid reageren op de engagement inspanningen, kan het pensioenfonds op de volgende manieren reageren:

 • Samenwerking met andere beleggers aangaan/intensiveren om de dialoog meer kracht bij te zetten;
 • Escalatie van de dialoog via stemmen door bijvoorbeeld te stemmen op aandeelhoudersresolutie of reguliere agendavoorstellen zoals bestuursbenoemingen te gebruiken om onze eis meer kracht bij te zetten;
 • Uitsluiting bij gebleken onwaarschijnlijkheid van verandering.

We werken graag samen

Het heeft bij engagement onze voorkeur om in samenwerking met andere pensioenfondsen of vermogensbeheerders op te trekken, omdat dat onze stem vergroot. Dat doen we bijvoorbeeld in de samenwerking van het Dutch Engagement Network en GREEN (Global Real Estate Engagement Network).

Dutch Engagement Network

In samenwerking met Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) heeft Pensioenfonds Detailhandel het initiatief genomen om het Dutch Engagement Network (DEN) op te zetten. Doel van de samenwerking is om bedrijven waarin ze beleggen direct te stimuleren tot een duurzamere bedrijfsvoering. Inmiddels is ook Ahold Delhaize pensioenfonds lid van DEN.

Voor Nederlandse begrippen is hiermee een unieke samenwerking ontstaan. Namelijk: eindbeleggers die de handen ineenslaan om bedrijven uit hun beleggingsportefeuille direct aan te sporen tot een nog duurzamere handelwijze in plaats van gebruik te maken van programma’s en diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. Zodoende kan er rechtsreeks op specifieke duurzame en sociale doelstellingen worden aangestuurd.
Het eerst gekozen thema is watergebruik en waterbeheer in de toeleveringsketen. Een maatschappelijk en financieel belangrijk thema dat speelt in veel toeleveringsketens van de bij het pensioenfonds aangesloten bedrijven. Het tweede thema dat nu wordt opgestart is afval en recycling bij bedrijven.

DEN is een aanvulling op het totale engagementprogramma van Pensioenfonds Detailhandel en heeft als doel de balans tussen invloed en inspraak te optimaliseren. Maar ook door te engagen op onderwerpen die voor de deelnemers van de aangesloten pensioenfondsen specifiek van belang zijn.

Meer weten over de voortgang van DEN?

Klik rechts voor de rapporten over de voortgang engagement van Dutch Engagement Network.

Daarnaast hebben we onze externe engagementprovider, Columbia Threadneedle, opdracht gegeven namens ons te spreken met ondernemingen, ook in samenwerkingen. Dat doen zij veelal in (inter)nationale samenwerkingen, zoals Climate Action 100+, via de PRI, of het Platform Living Wage Financials. Columbia Threadneedle stemt ook namens ons. Het stembeleid en de stemresultaten zijn openbaar.

Uitvoering van engagement

Onze vermogensbeheerder BlackRock beheert onze aandelen. Maar, omdat we in ‘scheiding van machten’ geloven, laten we het aan een ander over om met de ondernemingen waarin we beleggen te spreken. Daarvoor hebben we Columbia Threadneedle de opdracht gegeven.

Columbia Threadneedle vertegenwoordigt meerdere aandeelhouders en stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Op die aandeelhoudersvergaderingen wordt gestemd over agendapunten zoals de benoeming van bestuurders, het vaststellen van de jaarrekening, beloningen van bestuurders, en bijvoorbeeld de uitgifte van extra aandelen. Soms zijn er ook stempunten die te maken hebben met de duurzaamheid van een onderneming.

Op die manier kunnen we engagement en stemmen samen uitvoeren: en kunnen we de gesprekken met ondernemingen meer kracht bijzetten door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Omdat Columbia Threadneedle ook onderzoekt welke risico’s er zijn in onze portefeuilles, spreken we over thema’s en met ondernemingen die belangrijk zijn voor onze portefeuille.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel