Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Email icon
Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contact pagina
Naar contact pagina
Terug naar MVB

Stemmen

Pensioenfonds Detailhandel is een actief en betrokken aandeelhouder. We gaan in gesprek met ondernemingen. Daarnaast brengen we wereldwijd onze stem uit op aandeelhoudersvergaderingen en zijn open over ons stembeleid en stemgedrag. Uitgangspunt voor het stembeleid: behouden en verbeteren van lange termijn waardecreatie.

Het stembeleid van het pensioenfonds is vormgegeven aan de hand van de volgende waarden. Pensioenfonds Detailhandel stemt voor:

  • Een slagvaardig bestuur en managementteam;
  • De juiste controle en verantwoording in de managementstructuur (‘checks and balances’);
  • Effectieve systemen voor de interne beheersing en het risicobeheer van alle belangrijke zaken (milieu, maatschappij, governance);
  • Een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid die is gebaseerd op een bedrijfsethiek die aansluit bij de normen en waarden van het pensioenfonds;
  • Een beloningsbeleid dat langetermijn waardecreatie beloont; geen perverse prikkels;
  • Stimuleren van de bescherming van de rechten en belangen van alle aandeelhouders, waarin ook minderheidsaandeelhouders afdoende gehoord worden;
  • Het pensioenfonds hanteert als uitgangspunt dat stemmen een belangrijke rol speelt in het managementproces. Voorafgegaan door een dialoog en aangevuld met correspondentie in alle stadia rond het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.
Link met engagement

Als Pensioenfonds maken we via de Responsible Engagement Overlay-manager onze verwachtingen kenbaar met de ondernemingen waarin wordt belegd middels engagement. Met stemmen kunnen we onze vragen extra kracht bijzetten. Daarom deelt de Responsible Engagement overlay-manager een toelichting aan het bestuur van de ondernemingen over de onderwerpen waarop het pensioenfonds een tegenstem heeft uitgebracht (een stem tegen het advies van het bestuur in).
Bekijk de resultaten van de stemrondes tijdens aandeelhoudersvergaderingen binnen de portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel. Klik op de stemmonitor en vul een specifieke organisatie in om ons stemgedrag te bekijken.

Aandeelhoudersresoluties

Naast agendapunten die tijdens de aandeelhoudersvergaderingen door het bestuur worden geagendeerd, kunnen aandeelhouders ook zelf agendapunten indienen. Dat gebeurt ook op het gebied van ESG (milieu, sociale en bestuurs kwesties).

Pensioenfonds Detailhandel stemt in de praktijk veelal voor deze voorstellen omdat we het belangrijk vinden dat er meer transparantie is over duurzaamheid, bijvoorbeeld in speciale rapportages, en beloningsbeleid in lijn is met dit duurzaamheidsbeleid. Daarnaast kan het Pensioenfonds zelf ook aandeelhoudersresoluties indienen, alleen of in samenwerking met anderen. Het indienen van agendapunten moet in elk land op ander wijze, en moet aan veel regels voldoen. Om te besluiten of we een aandeelhoudersresolutie willen (mede-)indienen, wegen we af of het middel proportioneel is: bijvoorbeeld omdat we de onderneming er al langer om vragen en het een zeer belangrijke kwestie is. We zien het indienen van aandeelhoudersresoluties als een zwaarder middel dan engagement en stemmen, dus pas na het doorlopen van die stappen zullen we het indienen van een resolutie overwegen. Pensioenfonds Detailhandel ziet het na onvoldoende voortgang wel als een geschikt middel. Als het punt eenmaal is geagendeerd, zullen alle aandeelhouders hierop kunnen stemmen.

Betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Detailhandel heeft opgeschreven hoe zij betrokken is als aandeelhouder. Dat lees je in het betrokkenheidsbeleid.

Overige instrumenten als aandeelhouder

Securities lending
Het Pensioenfonds maakt gebruik van securities lending, dat is het uitlenen van effecten of aandelen. Hiermee wordt extra rendement gegenereerd. Daardoor kan het pensioenfonds niet altijd haar stemrecht uitoefenen. De vermogensbeheerder kan bij stemmingen met grote financiële impact besluiten om aandelen terug te roepen. In ieder leencontract is bepaald dat bij securities lending de tegenpartij geen gebruik mag maken van het stemrecht.

Juridische zaken (class actions)

Het pensioenfonds kan besluiten juridische zaken aan te gaan tegen ondernemingen waarbij door slecht bestuur of slecht risicomanagement schade is geleden. Per geval overwegen we om mee te doen aan eventuele rechtszaken. Daarbij houden we rekening met de geleden schade, mogelijke opbrengsten, en benodigde capaciteit.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel