Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Zo laten wij onze stem horen

Met onze beleggingen willen wij een bijdrage leveren aan een goed pensioen. Maar via onze beleggingen hebben we ook een belangrijke stem: we kunnen als aandeelhouderstemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen wereldwijd. Als betrokken aandeelhouder sporen wij bedrijven aan die meer verantwoord kunnen ondernemen. We gaan in gesprek met ondernemingen en brengen onze stem uit op aandeelhouders- vergaderingen. De basis hiervoor zijn internationale verdragen, richtlijnen en convenanten. Lees hier de ins en outs van ons stembeleid.

Link met engagement

Pensioenfonds Detailhandel stemt op AVA’s (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) wereldwijd bij ondernemingen waar wij aandelen van bezitten. Dat gebeurt op honderden AVA’s per jaar. Daarmee maken we de bedrijven duidelijk wat voor ons belangrijk is. Daarom deelt onze engagementprovider een toelichting aan het bestuur van de ondernemingen over de onderwerpen waarop wij een tegenstem hebben uitgebracht (een stem tegen het advies van het bestuur in). Met stemmen kunnen we bovendien de vragen die we ondernemingen stellen via engagement trajecten extra kracht bijzetten.

Bekijk de resultaten van de stemrondes tijdens aandeelhoudersvergaderingen binnen de portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel via de stemmonitor.

Aandeelhoudersresoluties

Naast agendapunten die tijdens de aandeelhoudersvergaderingen door het bestuur worden geagendeerd, kunnen aandeelhouders ook zelf agendapunten indienen. Dat gebeurt ook op het gebied van ESG (milieu, sociale en bestuurskwesties).Pensioenfonds Detailhandel stemt in de praktijk veelal voor deze voorstellen, bijvoorbeeld omdat we het belangrijk vinden dat er meer transparantie is over duurzaamheid of omdat de onderneming ambitieuzere doelstellingen moet stellen op het gebied van klimaat of arbeidsrechten. Daarnaast kan het pensioenfonds zelf ook aandeelhoudersresoluties indienen, alleen of in samenwerking met anderen. Het indienen van agendapunten moet in elk land op ander wijze, en moet aan veel regels voldoen. Om te besluiten of we een aandeelhoudersresolutie willen (mede-)indienen, wegen we af of het middel proportioneel is: bijvoorbeeld omdat we de onderneming er al langer om vragen en het een zeer belangrijke kwestie is. Als het punt eenmaal is geagendeerd, kunnen alle aandeelhouders hierop stemmen.

Betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Detailhandel heeft opgeschreven hoe zij betrokken is als aandeelhouder. Dat lees je in het betrokkenheidsbeleid.

Overige instrumenten als aandeelhouder

Securities lending
Het pensioenfonds maakt gebruik van securities lending, dat is het uitlenen van effecten of aandelen. Hiermee wordt extra rendement gegenereerd. In ieder leencontract is bepaald dat bij securities lending de tegenpartij geen gebruik mag maken van het stemrecht.

Juridische zaken (class actions)

Het pensioenfonds kan besluiten juridische zaken aan te gaan tegen ondernemingen waarbij door slecht bestuur of slecht risicomanagement schade is geleden. Per geval overwegen we om mee te doen aan eventuele rechtszaken. Daarbij houden we rekening met de geleden schade, mogelijke opbrengsten, en benodigde capaciteit.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel