Lees voor
Lees voor Stop
Terug

Zo laten wij onze stem horen

Met onze beleggingen willen wij een bijdrage leveren aan een goed pensioen maar ook aan een betere wereld. Als betrokken aandeelhouder sporen wij bedrijven aan die nog verantwoorder kunnen ondernemen. Zo gaan we in gesprek met ondernemingen en brengen onze stem uit op aandeelhoudersvergaderingen. De basis hiervoor zijn internationale verdragen, richtlijnen en convenanten. Lees hier de ins en outs van ons stembeleid.

Link met engagement

Met stemmen kunnen we de vragen die we ondernemingen stellen via engagement trajecten extra kracht bijzetten. Daarom deelt onze Responsible Engagement overlay-manager een toelichting aan het bestuur van de ondernemingen over de onderwerpen waarop wij een tegenstem hebben uitgebracht (een stem tegen het advies van het bestuur in).

Bekijk de resultaten van de stemrondes tijdens aandeelhoudersvergaderingen binnen de portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel. Klik op de stemmonitor en vul een specifieke organisatie in om ons stemgedrag te bekijken.

Aandeelhoudersresoluties

Naast agendapunten die tijdens de aandeelhoudersvergaderingen door het bestuur worden geagendeerd, kunnen aandeelhouders ook zelf agendapunten indienen. Dat gebeurt ook op het gebied van ESG (milieu, sociale en bestuurskwesties).Pensioenfonds Detailhandel stemt in de praktijk veelal voor deze voorstellen, omdat we het belangrijk vinden dat er meer transparantie is over duurzaamheid, bijvoorbeeld in speciale rapportages, en beloningsbeleid in lijn is met dit duurzaamheidsbeleid. Daarnaast kan het pensioenfonds zelf ook aandeelhoudersresoluties indienen, alleen of in samenwerking met anderen. Het indienen van agendapunten moet in elk land op ander wijze, en moet aan veel regels voldoen. Om te besluiten of we een aandeelhoudersresolutie willen (mede-)indienen, wegen we af of het middel proportioneel is: bijvoorbeeld omdat we de onderneming er al langer om vragen en het een zeer belangrijke kwestie is. We zien het indienen van aandeelhoudersresoluties als een zwaarder middel dan engagement en stemmen, dus pas na het doorlopen van die stappen zullen we het indienen van een resolutie overwegen. Pensioenfonds Detailhandel ziet het na onvoldoende voortgang wel als een geschikt middel. Als het punt eenmaal is geagendeerd, kunnen alle aandeelhouders hierop stemmen.

Betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Detailhandel heeft opgeschreven hoe zij betrokken is als aandeelhouder. Dat lees je in het betrokkenheidsbeleid.

Overige instrumenten als aandeelhouder

Securities lending
Het pensioenfonds maakt gebruik van securities lending, dat is het uitlenen van effecten of aandelen. Hiermee wordt extra rendement gegenereerd. Daardoor kan het pensioenfonds niet altijd haar stemrecht uitoefenen. De vermogensbeheerder kan bij stemmingen met grote financiële impact besluiten om aandelen terug te roepen. In ieder leencontract is bepaald dat bij securities lending de tegenpartij geen gebruik mag maken van het stemrecht.

Juridische zaken (class actions)

Het pensioenfonds kan besluiten juridische zaken aan te gaan tegen ondernemingen waarbij door slecht bestuur of slecht risicomanagement schade is geleden. Per geval overwegen we om mee te doen aan eventuele rechtszaken. Daarbij houden we rekening met de geleden schade, mogelijke opbrengsten, en benodigde capaciteit.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel