Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Hoe organiseren we verantwoord beleggen?

Hoe worden de verantwoordelijkheden binnen het verantwoord beleggingsbeleid verdeeld en op welke wijze vindt de selectie en controle plaats op dienstverleners van het pensioenfonds?

Scheiding van machten

Pensioenfonds Detailhandel hecht veel waarde aan een strikte scheiding van machten tussen beleid, uitvoering en controle. Om dit te waarborgen, hebben we gekozen voor de volgende werkwijze:

 • Een aantal organisaties adviseert in het formuleren van het beleggingsbeleid;
 • Andere partijen verzorgen de uitvoering;
 • De controle van de uitvoering wordt door een derde partij verzorgd, of door het pensioenfonds zelf.

Zie onderstaande tabel voor de verdeling van verantwoordelijkheden bij de diverse onderdelen van het beleggingsbeleid.

TaakVerantwoordelijk[1]AdviseringUitvoerendMonitoring
/controle
Frequentie
EvaluerenBestuur/portefeuille houderCie. VBBureauJaarlijks
Implementatie
Uitsluiten landenCie. VB*BureauColumbia Threadneedle/ SustainalyticsCustodianPer kwartaal
Uitsluiten bedrijvenCie. VB*BureauColumbia Threadneedle/ SustainalyticsCustodianPer kwartaal
SDG-integratie
Tracking Error
BestuurBureau/ Cie. VBCoördinerend vermogensbeheerderCustodianJaarlijks
SDG-integratie systematiekCie. VB*BureauFTSE RusselMSCI-dataJaarlijks
EngagementBestuurBureau/ Cie. VBColumbia ThreadneedleDerde partijContinue
Stemmen (hoofdlijnen)BestuurBureau/ Cie. VBColumbia ThreadneedleData derde partijJaarlijks
ESG Riskmanagement (OESO)BestuurCie. VBColumbia Threadneedle/ SustainalyticsBureauHalfjaarlijks
Financieel ESG RisicomanagementBestuurCie. VBBureau/Mercer/Columbia Threadneedle/MSCIFTSE Russell DataTweejaarlijks
Selectie, monitoring, evaluatie ESG-dienstverleners/uitvoerdersBestuurCie. VBBureauDerde partijJaarlijks (monitoring) Uitgebreide evaluatie (driejaarlijks)
Kennis agendaBestuurCie. VBBureau/derde partijJaarlijks

[1] *Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor alle taken van het pensioenfonds

Beloning

In lijn met het beloningsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel worden geen variabele beloningen (bonussen) toegekend. Wetgeving (EU SFRD, artikel 5) schrijft voor dat het pensioenfonds transparant moet zijn over op welke wijze het beloningsbeleid overeenkomt met de integratie van duurzaamheidsrisico's. Omdat er geen sprake is van bonussen, zijn resultaten op het gebied van verantwoord beleggen geen reden tot meer of minder beloningen van het bestuur of ondersteunende bestuursbureau.

Verantwoord beleggingsbeleid in de organisatie

Verantwoord beleggen is integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel én stevig verankerd in de andere (beleids)documenten en studies. Zoals:

 • In de door de wet verplichte Actuariële en Beleidstechnische Nota (ABTN). Hierin wordt het MVB-beleid in hoofdlijnen beschreven;
 • In de ‘Verklaring beleggingsbeginselen’, waarin de overtuiging van het bestuur is vastgelegd en wordt verantwoord;
 • In de Asset Liability Management (ALM)- en Strategische Asset Allocatie (SAA)-studies. Studies die het bestuur helpen bij de keuzes voor beleggingscategorieën;
 • In het strategisch beleggingsplan, of wel strategische normportefeuille. Die bundelt de bepalingen voor de governance, organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces;
 • In het Handboek Risicomanagement Raamwerk. Deze verschaft inzicht in de belangrijkste risico’s van het pensioenfonds;
  • Zorgt voor risicomonitoring van de strategie (ligt het pensioenfonds nog steeds op koers om haar doelstellingen te bereiken?);
  • Organiseert het risicomanagement van de uitvoering (sluit de uitvoering door de beheerders aan bij het geformuleerde mandaat?).
 • In het jaarlijkse beleggingsplan worden specifieke beleidsacties beschreven;
 • In de beleggingsrichtlijnen worden per beleggingscategorie eventuele assetcategorie-specifieke eisen opgenomen.
Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel