Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Wij helpen u graag. Stuur ons een e-mail via het contactformulier. Gemakkelijk en snel.

Ga naar het contactformulier Naar contactpagina
Terug naar MVB

Hoe organiseren we verantwoord beleggen?

Hoe worden de verantwoordelijkheden binnen het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid verdeeld en op welke wijze vindt de selectie en controle plaats op dienstverleners van het pensioenfonds?

Scheiding van machten

Pensioenfonds Detailhandel hecht veel waarde aan een strikte scheiding van machten tussen beleid, uitvoering en controle. Om dit te waarborgen, hebben we gekozen voor de volgende werkwijze:

 • Een aantal organisaties adviseert in het formuleren van het MVB-beleid;
 • Andere partijen verzorgen de uitvoering;
 • De controle van de uitvoering wordt door een derde partij verzorgd, of door het pensioenfonds zelf.

Zie onderstaande tabel voor de verdeling van verantwoordelijkheden bij de diverse onderdelen van het MVB-beleid.

TaakVerantwoordelijk[1]AdviseringUitvoerendMonitoring
/controle
Frequentie
Evalueren MVB-beleidBestuur/portefeuille houder Henk van der KolkCie. VBBureauJaarlijks
Implementatie MVB-beleid
Uitsluiten landenCie. VB*BureauBMO/ SustainalyticsCustodianPer kwartaal
Uitsluiten bedrijvenCie. VB*BureauBMO/ SustainalyticsCustodianPer kwartaal
SDG-integratie
Tracking Error
BestuurBureau/ Cie. VBCoördinerend vermogensbeheerderCustodian?Jaarlijks
SDG-integratie systematiekCie. VB*BureauFTSE RusselMSCI-dataJaarlijks
EngagementBestuurBureau/ Cie. VBBMODerde partijContinue
Stemmen (hoofdlijnen)BestuurBureau/ Cie. VBBMOData derde partijJaarlijks
ESG Riskmanagement (OESO)BestuurCie. VBBMO/ SustainalyticsBureauHalfjaarlijks
Financieel ESG RisicomanagementBestuurCie. VBBureau/Mercer/BMO/MSCIFTSE Russell DataTweejaarlijks
Selectie, monitoring, evaluatie ESG-dienstverleners/uitvoerdersBestuurCie. VBBureauDerde partijJaarlijks (monitoring) Uitgebreide evaluatie (driejaarlijks)
Kennis agendaBestuurCie. VBBureau/derde partijJaarlijks

[1] *Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor alle taken van het pensioenfonds

Beloning

In lijn met het beloningsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel worden geen variabele beloningen (bonussen) toegekend. Wetgeving (EU SFRD, artikel 5) schrijft voor dat het pensioenfonds transparant moet zijn over op welke wijze het beloningsbeleid overeenkomt met de integratie van duurzaamheidsrisico's. Omdat er geen sprake is van bonussen, zijn resultaten op het gebied van verantwoord beleggen geen reden tot meer of minder beloningen van het bestuur of ondersteunende bestuursbureau.

MVB-beleid in de organisatie

Het MVB-beleid staat niet op zichzelf: we verankeren duurzaam beleggen overal bij Pensioenfonds Detailhandel.

Samenhang met overig beleid

Het MVB-beleid is nauw verweven met alle facetten van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel én stevig verankerd in de andere (beleids)documenten en studies.

Zoals:

 • In de door de wet verplichte Actuariële en Beleidstechnische Nota (ABTN). Hierin wordt het MVB-beleid in hoofdlijnen beschreven;
 • In de ‘Verklaring beleggingsbeginselen’, waarin de overtuiging van het bestuur is vastgelegd en wordt verantwoord;
 • In de Asset Liability Management (ALM)- en Strategische Asset Allocatie (SAA)-studies. Studies die het bestuur helpen beleggingscategorieën te kiezen die voldoen aan de randvoorwaarden van het MVB-beleid;
 • In het strategisch beleggingsplan, of wel strategische normportefeuille. Die bundelt de bepalingen voor de governance, organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces;
 • In het Handboek Risicomanagement Raamwerk. Deze verschaft inzicht in de belangrijkste risico’s van het pensioenfonds;
 • Zorgt voor risicomonitoring van de strategie (ligt het pensioenfonds nog steeds op koers om haar doelstellingen te bereiken?;
 • Organiseert het risicomanagement van de uitvoering (sluit de uitvoering door de beheerders aan bij het geformuleerde mandaat?).
 • In het jaarlijkse beleggingsplan worden specifieke MVB-acties beschreven;
 • In de beleggingsrichtlijnen worden per beleggingscategorie eventuele assetcategorie-specifieke MVB-criteria/eisen opgenomen.
Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel