Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Rapportage en communicatie

Rapportage

Pensioenfonds Detailhandel vindt het belangrijk dat deelnemers en belanghebbenden op de hoogte zijn van het beleggingsbeleid. Daarom publiceren we elk jaar een jaarverslag. Hierin brengen we in kaart wat er is gebeurd op beleggingsgebied en op verantwoord beleggingsgebied. Het is belangrijk om duidelijk en open te rapporteren. We werken hard aan verbetering en maken mooie stappen, maar zijn er nog niet.

Communicatie

We communiceren actief over ons beleggingsbeleid via onze eigen communicatiekanalen. Denk aan deze website, Jij&Wij Online, Jij&Wij Magazine (voor werknemers), de Pensioenkrant (voor gepensioneerden), de Werkgever (voor werkgevers) en social media (@Jij&WijOnline). Daarnaast besteden we in het pers- en publiciteitsbeleid aandacht aan het beleggingsbeleid.

Stemmen en engagement

Elk kwartaal rapporteert Pensioenfonds Detailhandel over de stem- en engagement activiteiten. Deze rapportages worden aangeleverd door de engagement- en stemprovider van het pensioenfonds.

We rapporteren onder meer over de ondernemingen waarmee we de dialoog zijn aangegaan. Daarnaast zetten we de resultaten van het engagement uiteen en geven we aan welke beslissingen er zijn genomen bij onsuccesvol engagement.

Stemmonitor

Via onze stemmonitor kunt u opzoeken hoe Pensioenfonds Detailhandel op aandeelhoudersvergaderingen heeft gestemd. Daarnaast rapporteren we in het jaarverslag over ons stemgedrag tijdens algemene vergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen en geven we toelichting.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel