Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Ambities verantwoord beleggen

Op een verantwoorde manier streeft Pensioenfonds Detailhandel naar een zo goed mogelijk pensioen tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen wij op een maatschappelijk verantwoorde manier. We zijn er namelijk van overtuigd dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan mens en milieu, maar op de lange termijn betere rendementen oplevert. Pensioenfonds Detailhandel streeft drie doelen na bij verantwoord beleggen:

 1. De waarden en wensen van de deelnemers meenemen in onze beleggingskeuzes. Wat zij belangrijk vinden, is voor ons belangrijk. Tegelijkertijd hebben we ook voor de belangrijkste doelstelling van ons pensioenfonds: een zo goed mogelijk pensioen uitkeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we kiezen voor lage beleggingskosten en gespreide risico's
 2. Met een gedeelte van onze beleggingen direct bijdragen aan een beter milieu en een betere maatschappij. Maatschappelijk rendement staat bij deze beleggingen voorop.
 3. Financiële risico's als gevolg van milieu, sociale en bestuurskwesties beheersen. In het Engels noemen we dat Environmental, Social and Governance (ESG).

Pensioenfonds Detailhandel legt de lat hoog. Voor elk van deze doelstellingen stellen we sub-doelstellingen op. Deze zijn te vinden in ons MVB-beleid.

ESG

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Allerlei duurzaamheidsthema's vallen onder de noemer ESG. Op milieugebied gaat het bijvoorbeeld om CO2-uitstoot, en zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Op sociaal gebied om werknemersrechten en mensenrechten. En op bestuursgebied om aspecten van goed bestuur: een bestuur dat divers is, niet-corrupt, naar waarde wordt beloond, en goede strategische keuzes maakt voor de onderneming en de effecten die de onderneming heeft op de wereld.

Klimaatverandering

Pensioenfonds Detailhandel wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. We zijn lid van de Net-Zero Asset Owner Alliance, een groot internationaal samenwerkingsverband waarin grote beleggers zich committeren aan het Parijs klimaatakkoord.

Op de vier onderstaande onderwerpen neemt Pensioenfonds Detailhandel actie.

 1. We maken beleggingskeuzes
  Het fonds heeft reductiedoelstellingen geformuleerd en zal beleggingskeuzes maken om deze te behalen. We onderzoeken in welke bedrijven we niet langer willen beleggen, omdat deze bedrijven onvoldoende blijk geven van transitiemogelijkheden naar een CO2-arme bedrijfsvoering en bovendien veel klimaatrisico lopen. Ook onderzoeken we hoe we meer duurzame beleggingen kunnen doen.

 2. We wenden onze invloed aan
  We gebruiken onze invloed en zullen in gesprek gaan met bedrijven en ons stemgedrag gebruiken ten behoeve van de Parijs klimaatdoelstellingen.

 3. We stellen onze doelstellingen ambitieus bij
  Nieuwe inzichten, onderzoeksmogelijkheden en onderzoeksmethodieken vormen de input voor onze doelstellingen, die zonodig worden aangepast.

 4. We zullen transparant rapporteren over onze inspanningen en resultaten
  We rapporteren jaarlijks over onze CO2-uitstoot en de voortgang op onze doelstellingen en over onze engagement- en steminspanningen- en resultaten in een andere rapportage (de TCFD-rapportage).

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel