Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Terug

Uitsluiten

In sommige ondernemingen of sectoren belegt Pensioenfonds Detailhandel niet. Bij ondernemingen waar we denken geen verschil te kunnen maken houdt onze invloed op: die sluiten we uit. Dat geldt voor ondernemingen die met controversiële wapenhandel te maken hebben, tabak produceren, of omwille van VN-sancties.

Uitsluitingsgronden

Pensioenfonds Detailhandel belegt niet in staatsobligaties uitgegeven door landen met een melding op de Verenigde Naties (VN)-sanctielijst en in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie en/of controversiële wapens en de productie van tabak.

Op basis van de volgende gronden is uitsluiting mogelijk:

 • Het wettelijk kader
 • Sancties van de VN
 • Schendingen van internationale normen en verdragen die relateren aan de normen en waarden van het pensioenfonds.
 • Naar discretie van het bestuur, bijvoorbeeld uitsluitingen ten gevolge van onsuccesvolle uitkomst van engagementtrajecten.

Het uitsluitingsbeleid van het pensioenfonds is van toepassing op de hele beleggingsportefeuille.

Het pensioenfonds voert een terughoudend uitsluitingsbeleid, omdat in de praktijk blijkt dat er in de regel positieve veranderingen op gang komen door in gesprek te blijven met bedrijven. Na een uitsluiting verlies je die invloed. Voor het gehele uitsluitingsbeleid verwijzen we naar het Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

Uitsluitingsbeleid

Het wettelijk kader

De uitsluitingslijst met bedrijven waar Pensioenfonds Detailhandel wettelijk niet in mag investeren, wordt opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uitgesloten zijn bedrijven die betrokken zijn bij de productie, de verkoop of de distributie van clustermunitie.

Controversiële wapens

Het pensioenfonds sluit daarnaast bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie, de verkoop of de distributie van controversiële wapens. Hieronder vallen:

 • Landmijnen
 • Biologische wapens
 • Chemische wapens
 • Wapens op basis van verarmd uranium
 • Nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag
 • Witte fosfor
Sancties van de VN

Het pensioenfonds belegt niet in obligaties van landen waarvan de centrale overheid op de VN-sanctielijst staan. Dat geldt ook als de sancties geen verbod op financiering inhouden. Het bestaan van sancties duidt namelijk op schendingen van internationale normen en verdragen. Het uitsluiten van de staatsobligaties betekent niet direct dat het pensioenfonds ook bedrijven die actief zijn in deze landen of gevestigd zijn in deze landen uitsluit.

Schendingen van internationale normen en verdragen die relateren aan de normen en waarden van het pensioenfonds

Tabak kent een internationale conventie tegen de productie ervan en beleggen in tabaksproducenten strookt niet met de normen van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft daarom besloten tabak uit te sluiten. Deze uitsluiting is in 2023 geïmplementeerd.

Naar discretie van het bestuur, bijvoorbeeld uitsluitingen ten gevolge van onsuccesvolle uitkomst van engagementtrajecten

Het pensioenfonds is actief aandeelhouder en gaat in gesprek (engagement) met ondernemingen waarin wordt belegd, ook wordt gestemd op aandeelhoudersvergaderingen. Ondernemingen die geen verbetering laten zien in het actief aandeelhouderschapsprogramma kunnen worden uitgesloten.

Uitsluitingen in bepaalde beleggingscategorieën

Het pensioenfonds belegt in staatsobligaties van opkomende landen. Het pensioenfonds wil in deze portefeuilles niet in staatsobligaties van opkomende landen beleggen die erg slecht scoren op de vier geprioriteerde SDG’s van het pensioenfonds, en niet in de landen die als ondemocratisch worden bestempeld door Freedom House. Als gevolg van deze keuze wordt er in meer dan 10 landen niet langer belegd in de staatsobligaties. Vooralsnog heeft dit geen invloed op beleggingen in andere portefeuilles in deze landen.

In andere portefeuilles geldt dat er een onderweging plaatsvindt wanneer ondernemingen slecht scoren op de gekozen SDG-thema’s. Het kan zijn dat het aandeel van een bedrijf in de portefeuille dan zo klein wordt, dat het geen zin heeft nog langer in deze onderneming te investeren. Dit is een indirecte uitsluiting als gevolg van slechte prestaties op SDG-gebied.

Uitsluitingslijst

Voor de uitsluitingslijst van ondernemingen per derde kwartaal van 2023, klikt u hier.

De volgende landen zijn uit hoofde van internationale sancties in de gehele portefeuille uitgesloten:
 • Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Noord-Korea
 • Iran
 • Libië
 • Somalië
 • Afghanistan
Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel