Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop
Terug

Uitsluiten

In sommige ondernemingen of sectoren belegt Pensioenfonds Detailhandel helemaal niet. Bij ondernemingen waar we denken geen verschil te kunnen maken houdt onze invloed op: die sluiten we uit. Dat geldt voor ondernemingen die met controversiële wapenhandel te maken hebben, of omwille van VN-sancties.

Uitsluitingsgronden

Pensioenfonds Detailhandel belegt niet in staatsobligaties uitgegeven door landen met een melding op de Verenigde Naties (VN)-sanctielijst en in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie en/of controversiële wapens.

Op basis van de volgende gronden is uitsluiting mogelijk:

 • Het wettelijk kader - Sancties van de VN
 • Schendingen van internationale normen en verdragen
 • Schendingen van de normen en waarden van het pensioenfonds
 • Discretie van het bestuur
 • Gestrand engagement traject

Toch voert het pensioenfonds een terughoudend uitsluitingsbeleid, omdat in de praktijk blijkt dat er in de regel positieve veranderingen op gang komen door in gesprek te blijven met bedrijven. Na een uitsluiting verlies je die invloed.

Uitsluitingsbeleid

Het wettelijk kader

De uitsluitingslijst met bedrijven waar Pensioenfonds Detailhandel wettelijk niet in mag investeren, wordt opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uitgesloten zijn bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij de productie, de verkoop of de distributie van clustermunitie. Het pensioenfonds gaat daarin iets verder en sluit alle bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie, de verkoop of de distributie van controversiële wapens. Hieronder vallen:

 • Landmijnen
 • Biologische wapens
 • Chemische wapens
 • Wapens op basis van verarmd uranium
 • Nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag
 • Witte fosfor
Uitsluitingslijst

Columbia Threadneedle, de Responsible Engagment Overlay-manager, levert op basis van de uitgangspunten van Pensioenfonds Detailhandel en het wettelijke kader op kwartaalbasis een uitsluitingslijst aan met de door het pensioenfonds uit te sluiten landen en bedrijven. Op dezelfde periodieke basis wordt deze lijst gedeeld met de coördinerend vermogensbeheerder van het pensioenfonds, die zorgdraagt voor het uitsluiten van deze bedrijven in de beleggingsportefeuille. Ook wordt de uitsluitingslijst gedeeld met de custodian, die als extra controle dagelijks monitort of de uitgesloten landen en bedrijven inderdaad niet in de portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel zitten.

Het uitsluitingsbeleid van het pensioenfonds is van toepassing op de gehele beleggingsportefeuille.

Sancties van de VN

Er wordt niet belegd in staatsobligaties van landen met een melding op de VN-sanctielijst. Zelfs niet als de sancties geen verbod op financiering inhouden. Het bestaan van sancties is voldoende reden om aan te nemen dat internationale normen en verdragen worden geschonden. Overigens betekent dit niet per definitie dat het pensioenfonds dan ook bedrijven uitsluit die actief zijn in deze landen of er een vestiging hebben.

Schendingen van internationale normen en waarden

Het pensioenfonds verwacht van bedrijven dat zij de OESO/UNGP-richtlijnen, die zijn gebaseerd op internationale verdragen rond mens, milieu en goed bestuur, respecteren. Als er aanwijzingen zijn dat een bedrijf de OESO/UNGP-richtlijnen schendt, gaat de engagementprovider van het pensioenfonds in gesprek met het betreffende bedrijf om verbetering te stimuleren. Als het bedrijf geen verbetering laat zien, kan de commissie vermogensbeheer een voorstel tot uitsluiting voorleggen aan het bestuur van het pensioenfonds.

Uitsluitingen na niet-succesvol engagement

Het kan voorkomen dat een bedrijf niet ontvankelijk is voor engagement. Als verbetering onwaarschijnlijk is, kan het pensioenfonds overgaan tot uitsluiting. In dit geval legt de Commissie Vermogensbeheer een voorstel tot uitsluiting voor aan het bestuur van het pensioenfonds.

Niet beleggen in bepaalde beleggingscategorieën

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)-criteria kunnen ook een rol spelen bij het al dan niet beleggen in bepaalde beleggingscategorieën. MVB-risico’s zijn vaak hoog bij het beleggen in commodities (grondstoffen) en hedgefondsen. Het pensioenfonds belegt daarom niet in deze beleggingscategorieën.

De volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc

Verarmd uranium

Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.

Clusterwapens

Aryt Industries Ltd.

Clusterwapens & Witte fosfor

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS

Clusterwapens

BAE Systems PLC

Witte fosfor

Bharat Dynamics Limited

Nucleaire wapens

China Aerospace International Holdings Ltd.

Clusterwapens

China Aerospace Science & Technology Corp.

Clusterwapens

China North Industries Corp.

Clusterwapens & Witte fosfor

China Spacesat Co Ltd

Clusterwapens

Dassault Aviation S.A.

Witte fosfor

General Dynamics Corp

Verarmd uranium & Witte fosfor

Hanwha Aerospace Co Ltd.

Witte fosfor

Hanwha Corp

Witte fosfor

Hanwha Life Insurance Co., Ltd.

Witte fosfor

Hanwha Solutions Corp

Witte fosfor

Indian Hotels Co. Ltd.

Nucleaire wapens

InnoWireless Co., Ltd.

Clusterwapens

Larsen & Toubro Infotech Limited

Nucleaire wapens

Larsen & Toubro Limited

Nucleaire wapens

LIG Nex1 Co Ltd

Clusterwapens

L&T Finance Holdings Ltd

Nucleaire wapens

L&T Technology Services Ltd.

Nucleaire wapens

Mindtree Ltd.

Nucleaire wapens

Norinco International Cooperation Ltd.

Clusterwapens & Witte fosfor

Northrop Grumman Corp.

Verarmd uranium

Poongsan Corporation

Clusterwapens

Poongsan Holdings Corporation

Clusterwapens

S&T Dynamics Co. Ltd.

Anti-personeelsmijnen

S&T Holdings Co., Ltd.

Anti-personeelsmijnen

Tata Advanced Systems Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Chemicals Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Communications Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Consultancy Services Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Consumer Products Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Elxsi Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Investment Corp. Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Motors Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Power Company Limited

Nucleaire wapens

Tata Sons Private Limited

Nucleaire wapens

Tata Steel Ltd.

Nucleaire wapens

Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.

Nucleaire wapens

Thales SA

Witte fosfor

Titan Co. Ltd.

Nucleaire wapens

Trent Ltd

Nucleaire wapens

Tronic's Microsystems SA

Witte fosfor

Voltas Ltd.

Nucleaire wapens

Walchandnagar Industries Ltd.

Nucleaire wapens

De volgende landen zijn uitgesloten:

 • Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Noord-Korea
 • Iran
 • Libië
 • Somalië
 • Rusland


Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel