Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Terug

SFDR

Pensioenfonds Detailhandel zet eerste belangrijke stappen voor het doorvoeren van nieuwe Europese wet- en regelgeving

Vanaf 10 maart 2021 geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Pensioenfondsen moeten op dat moment kunnen aantonen hoe duurzaam ze zijn.

SFDR is het antwoord van de Europese Unie op het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, of SDG’s). Door van iedere financiële organisatie binnen de Europese lidstaten openheid van zaken te eisen op duurzaamheidsgebied, wil men naar een groenere economie toegroeien. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor pensioenfondsen. Zij moeten aantonen dat hun beleggingen niet alleen in naam, maar ook daadwerkelijk duurzaam zijn.

Meer transparantie

Zo moeten alle beleggingsproducten waarin Pensioenfonds Detailhandel investeert, worden ingedeeld in drie categorieën van duurzaamheid: grijs, lichtgroen en donkergroen. Hierop moeten ook alle rapportages, de documentatie en communicatie naar deelnemers worden aangepast. Met als gevolg dat je een beter inzicht krijgt in de duurzaamheid van de beleggingen. Vergelijkbaar met het gemak van de energie-labels op auto’s, huizen en elektronische producten.

De drie labels voor beleggingen zijn:
- Donkergroen; producten met duurzame doelstellingen (‘artikel 9’-producten).
- Lichtgroen; financiële producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen (‘artikel 8’-producten).
- Grijs; producten die duurzaamheid niet promoten (artikel 6’ of ‘overige producten’).

De eerste stap gezet door Pensioenfonds Detailhandel

Op 10 maart 2021 trad het eerste deel van de SFDR-wetgeving in werking. Dan moet op basis van de duurzaamheidsrisico’s het eigen belonings- en beleggingsbeleid worden gepubliceerd. Deze informatie moet bovendien te vinden zijn op de website van de organisatie. Hier heeft Pensioenfonds Detailhandel al voor gezorgd. Er is ook een verwijzing opgenomen in de startbrief voor nieuwe deelnemers naar het beleggingsbeleid.

Deel wetgeving nog in de maak

Het tweede deel van de wetgeving binnen de SFDR – inclusief de ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS) – heeft vertraging opgelopen. Daarom zijn nog niet alle details bekend. Wel is inmiddels duidelijk, dat alle beleggingen die als duurzaam worden gekwalificeerd, van extra informatie worden voorzien om te voorkomen dat deze investeringen ten onrechte als duurzaam of groen worden aangeprezen. Deze resultaten moeten bovendien worden gemeten en gemonitord over een groot aantal indicatoren. En natuurlijk transparant over worden gecommuniceerd.

Veel ‘lichtgroen’ bij Pensioenfonds Detailhandel

Pensioenfonds Detailhandel heeft een groot gedeelte van haar beleggingsportefeuille (de beide aandelenportefeuilles, de green bond portefeuille, de credit portefeuille) al als ‘lichtgroen’ bestempeld. Deze portefeuilles houden rekening met duurzaamheid en willen zowel aansluiten bij de Parijs klimaatdoelstellingen, als de SDG’s van de Verenigde Naties. Pensioenfonds Detailhandel heeft tevens het doel gesteld andere portefeuilles eind 2022 zoveel mogelijk in lijn te brengen met de SDG-agenda en - op langere termijn - de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarom zullen mogelijk in de toekomst meer portefeuilles als ‘lichtgroen’ bestempeld kunnen worden. Voor de vastgoed- en hypotheekportefeuille geldt dat mogelijk ook. In 2022 heeft Pensioenfonds Detailhandel bovendien drie ‘artikel 9’- portefeuilles toegevoegd aan de beleggingen. Dit zijn directe impactinvesteringen, die als doel hebben meetbaar positief bij te dragen aan maatschappelijke problemen.

Of dat ook betekent dat de gehele portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel binnenkort ‘lichtgroen’ genoemd mag worden, is nog in onderzoek. Ook is in onderzoek of dat betekent dat Pensioenfonds Detailhandel dus heel gedetailleerde informatie over de gehele portefeuille zal verschaffen. Het pensioenfonds wil graag transparant communiceren over de beleggingen, en welke keuzes daarin worden gemaakt, maar niet ten onrechte het verkeerde label gebruiken.

Tijdelijke opt out

Pensioenfonds Detailhandel heeft veel lichtgroene onderdelen in de beleggingen en werkt eraan om de hele portefeuille lichtgroen in te richten. Dit is een proces van vele jaren. Het pensioenfonds moet echter ook rapporteren of zij rekening houdt met negatieve gevolgen van de beleggingen in haar beleid. Het pensioenfonds heeft al opgenomen op welke wijze ze ongunstige effecten meeweegt in de beleggingen, maar net op een andere wijze dan de wetgeving hier bedoelt. Het gaat dan om de zogenaamde due diligence beschrijving die u hier vindt. Dit is onderdeel van de verplichtingen die het pensioenfonds is aangegaan in het IMVB-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen). Momenteel is het pensioenfonds bezig te toetsen of zij aan de rapportageverplichtingen kan voldoen die de wetgever stelt aan pensioenfondsen die ongunstige effecten meewegen. Dat gaat om een 14-tal verplichte indicatoren, en een aantal zelfgekozen indicatoren.

Om die reden maakt Pensioenfonds Detailhandel gebruik van een tijdelijke opt-out regeling in de SFDR. Deze opt-out wordt toegestaan bij een organisatie met minder dan 500 werknemers. Pensioenfonds Detailhandel heeft 9 werknemers. Vanaf de zomer van 2023 geldt een rapportageverplichting, waarin ook de indicatoren behorend bij de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren moeten worden gerapporteerd. Pensioenfonds Detailhandel is blijvend in gesprek met haar uitvoerders om het mogelijk te maken op goede wijze hierover te rapporteren.

Waarom is het nu lastig om deze belangrijke wetgeving door te voeren?

Er is nog onduidelijkheid over de precieze interpretatie en implementatie van de wet. Enerzijds is dat omdat onderdelen van dit grote wetspakket nog niet afgerond zijn. Maar anderzijds ook, omdat Pensioenfonds Detailhandel nu eenmaal in veel verschillende categorieën belegt. Hoe mag je die onderdelen bij elkaar optellen? ‘Greenwashing’, waarin organisaties ten onrechte zeggen groener te zijn, dan ze daadwerkelijk zijn, wil het pensioenfonds natuurlijk te allen tijde voorkomen. Maar, ze wil ook voorkomen dat het omgekeerde gebeurt: namelijk wel allerlei verantwoorde keuzes maken in het beleggingsbeleid, maar doen alsof het product geheel ‘grijs’ is. Ook dan lichten we onze deelnemers en het publiek niet goed voor.

Vergelijk het ook weer met de duurzaamheidslabels op andere producten zoals huizen en wasmachines: als een organisatie alleen maar elektrisch en openbaar vervoer gebruikt, alle muren en vloeren heeft geïsoleerd van het kantoor, maar ook gebruik maakt van de oude wasmachine met een laag klimaatlabel, hoe duurzaam is de organisatie dan? Daarover is nog veel onduidelijk.

Dit artikel is onderdeel van een serie
Vorige artikel Volgende artikel