Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Lees voor
Lees voor Stop
Eva vraagt zich af
Ken jij de nieuwe regels voor jouw pensioen?

Het nieuwe pensioen: iedereen een eigen pensioenpot

Zodra de Eerste Kamer akkoord is, komen er nieuwe regels voor pensioen. Op z’n vroegst gaan deze regels vanaf 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen hebben daarna tot 1 januari 2027 de tijd om de regels in te voeren.

Vragen en antwoorden

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen wisselen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. Daarbij worden mensen steeds ouder. De regels die we nu hebben, sluiten niet meer goed aan bij deze tijd. Ook is het voor veel werknemers onduidelijk hoeveel ze bijdragen aan hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Werkgevers en werknemers blijven samen geld opzijzetten voor het pensioen. Daardoor heb je als je met pensioen gaat een aanvulling op je AOW, want het belangrijkste is, dat als je stopt met werken, je een pensioen hebt waarvan je kunt leven.

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot. Nu ontvang je pensioen uit een gezamenlijke pot.

Nadat de bestaande pensioenen zijn overgezet naar het nieuwe systeem, gaat de pensioenpremie van zowel de werknemer als de werkgever rechtstreeks in de pensioenpot van een deelnemer. Per individu worden vervolgens de beleggingsrendementen toegevoegd. Bij een slecht beleggingsjaar gaat het eraf en in een goed jaar komt het erbij. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt er voorzichtiger belegd.

Klopt, je bouwt een individuele pensioenpot op die meebeweegt met de economie.

In economisch goede tijden gaat je pensioen door positieve beleggingsresultaten eerder omhoog, maar in economisch mindere tijden kan je pensioen omlaaggaan.

Het plan is vooralsnog dat de wetgeving voor het nieuwe pensioen ingaat op 1 juli 2023, maar dan moet er wel een akkoord komen van de Eerste Kamer. Sociale partners maken nu binnen het Pensioen Platform Detailhandel de voorlopige keuze voor de regeling (solidair of flexibel), in afwachting van de definitieve wetgeving. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe pensioen.

Kijk eens op onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eva vraagt zich af
10% van je pensioen ineens op je rekening?

Maximaal 10% van je pensioen in een keer op je rekening

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wetgeving ‘bedrag ineens’ krijgen werknemers die met pensioen gaan een extra keuzemogelijkheid.

Voorwaarden 'bedrag ineens'

Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’ is bedoeld voor werknemers die in de toekomst met pensioen gaan. Het geldt niet voor mensen die nu al met pensioen zijn. En waar het op neerkomt is: werknemers die straks hun pensioen aanvragen, krijgen de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. Tenminste, als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met deze nieuwe pensioenregel. Deze nieuwe pensioenregel zou dan op z'n vroegst vanaf 1 januari 2024 moeten gelden. Maar zeker is dat nog allerminst.

Bovendien, een 'bedrag ineens' klinkt goed, maar let op, de maandelijkse pensioenuitkering wordt daardoor wel lager, omdat een deel van het pensioen al is overgemaakt. Ook de Belastingdienst zal de in 1 keer overgemaakte som geld als extra inkomsten aanslaan. Mogelijk gevolg: meer belasting betalen. Verder kunnen eventuele huur- of zorgtoeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen worden teruggeschroefd, omdat er tijdelijk meer inkomsten binnenkomen. Kiest een werknemer vlak voor diens pensioen voor een 'bedrag ineens', dan vervalt de mogelijkheid op een AOW-overbrugging of de zogeheten hoog-laag-constructie, waarmee je de eerste jaren meer pensioengeld kunt ontvangen en later minder. Van de ‘bedrag ineens’ optie is alleen gebruik te maken als de werknemer per jaar meer pensioen overhoudt dan 594,89 euro bruto (in 2023).

Meer informatie

Zodra de wetgeving is goedgekeurd, vind je meer informatie op deze website. Met de pensioenplanner achter de login kun je op termijn berekeningen maken voor meer inzicht in je persoonlijke pensioensituatie.

Lees meer in Jij&Wij Magazine

In de winteruitgave 2022 van Jij&Wij Magazine een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.

Lees meer in De Werkgever

In de winteruitgave 2022 van De Werkgever een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.