Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Grootte
Eva vraagt zich af
Ken jij de nieuwe regels voor jouw pensioen?

Het nieuwe pensioen: iedereen een eigen pensioenpot

Na de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe regels voor pensioen. Deze regels zijn 1 juli 2023 ingegaan. Pensioenfondsen hebben nu tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels in te voeren en over te gaan naar het nieuwe pensioen.

Vragen en antwoorden

De huidige regels voor ons pensioen zijn bedacht in de vorige eeuw en sluiten daardoor niet meer goed aan bij de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. We worden met z’n allen steeds ouder en kijken anders naar ons werk. Wisselen bijvoorbeeld vaker van baan, werken een tijdje niet, of starten een eigen bedrijf. Er zijn daarom nieuwe afspraken over ons pensioen gemaakt door kabinet én werknemers- en werkgeversorganisaties.

Net als in het huidige systeem wordt jouw pensioengeld samen met dat van alle andere pensioenfondsdeelnemers belegd uit de gezamenlijke pensioenpot. Dit blijft hetzelfde, maar je krijgt nu een eigen pensioenpot. Hierin wordt jouw pensioenpremie (de inleg) gestort. Een bedrag dat jij en je werkgever iedere maand inleggen. Omdat pensioenfondsen minder grote financiële buffers hoeven aan te houden, kun je je pensioenpot eerder zien plussen bij een goed beleggingsjaar. Maar het kan ook verminderen bij een slecht beleggingsjaar. Om dit te voorkomen zijn er zoveel mogelijk zekerheden ingebouwd. En vanaf het moment dat je dichter bij je pensioenleeftijd komt, wordt er door het pensioenfonds voorzichtiger belegd.

Via je werkgever blijf je automatisch pensioen bij ons opbouwen. Pensioen ontvang je zolang je leeft. Daarbij ontvang je AOW van de overheid, ook dat blijft zo. Daarnaast blijven we het door pensioenfondsdeelnemers bijeengebrachte pensioen beleggen. Daarbij worden de risico’s van beleggen en bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid gedeeld.

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe pensioen, eerder kan ook. Pensioenfonds Detailhandel is dat van plan. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. Vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers (sociale partners) voeren daar besprekingen over, om samen te beslissen hoe het nieuwe pensioen van Pensioenfonds Detailhandel eruit gaat zien. Zodra er meer bekend is, vind je dat nieuws als eerste op deze website.

Je pensioen is nooit ‘op’. Je krijgt een pensioen zo lang je leeft.

De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat je opbouwt of hebt opgebouwd via je werk.

Alle deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel gaan over naar het nieuwe pensioen, dus ook
gepensioneerden.

De sociale partners, dit zijn de vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in jouw sector. Binnen dat overleg worden afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien en hoeveel geld jij samen met jouw werkgever inlegt.

Op dit moment weten we nog niet in detail hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. Vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties zijn hierover in gesprek. Zij maken de afspraken over de nieuwe regeling. Zodra er meer bekend is over de nieuwe regeling ontvang je bericht van Pensioenfonds Detailhandel.

Kijk voor meer informatie eens op pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eva vraagt zich af
10% van je pensioen ineens op je rekening?

Maximaal 10% van je pensioen in een keer op je rekening

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wetgeving ‘bedrag ineens’ krijgen werknemers die met pensioen gaan een extra keuzemogelijkheid.

Het is nog een wetsvoorstel, maar mocht het doorgaan, dan krijgen werknemers die straks hun pensioen aanvragen de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’ is dus bedoeld voor werknemers die in de toekomst met pensioen gaan. Het geldt niet voor mensen die nu al met pensioen zijn.

Let op: Van ‘bedrag ineens’ is alleen gebruik te maken als de werknemer per jaar meer pensioen overhoudt dan 594,89 euro bruto (in 2023).

Werknemers die hun pensioen aanvragen, krijgen straks de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen.

Nee, eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met deze nieuwe pensioenregel.

1 juli 2024. Op z’n vroegst.

  1. De maandelijkse pensioenuitkering wordt verlaagd, omdat een deel van het pensioen al is overgemaakt.
  2. De belastingaanslag wordt mogelijk verhoogd, omdat de in 1 keer overgemaakte som geld als extra inkomsten wordt gezien.
  3. Huur- of zorgtoeslagen, of andere inkomensafhankelijke regelingen, worden eventueel teruggeschroefd omdat er tijdelijk meer inkomsten binnenkomen.
  4. Wie voor ‘bedrag ineens’ kiest, ziet af van een AOW-overbrugging of de zogeheten hoog-laag-constructie. Hiermee ontvangt je de eerste jaren meer pensioengeld en op latere leeftijd minder.

Kijk verder dan je salaris

Op pagina 9 in Jij&Wij Magazine 31 een korte uitleg over het nieuwe pensioen.

Roadmap naar het nieuwe pensioen

In de Werkgever een tijdlijn met de processtappen voor het nieuwe pensioen.

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioen?

In Jij&Wij Magazine voorjaar 2023 een vraagantwoord artikel met de meest gestelde vragen over het nieuwe pensioen. Verandert er veel? Lees meer.

“Rol werkgevers steeds belangrijker bij nieuwe pensioen”

In de Werkgever gaat Selma Skalli, voorzitter Pensioenfonds Detailhandel in op de meest gestelde vragen van werkgevers over het nieuwe pensioen.

Lees meer in Jij&Wij Magazine

In de winteruitgave 2022 van Jij&Wij Magazine een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.

Lees meer in De Werkgever

In de winteruitgave 2022 van De Werkgever een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.