Lees voor
Lees voor Stop
Eva vraagt zich af
Ken jij de nieuwe regels voor jouw pensioen?

Het nieuwe pensioen: iedereen een eigen pensioenpot

Na de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe regels voor pensioen. Deze regels gaan vanaf 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen hebben daarna tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels in te voeren.

Vragen en antwoorden

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen wisselen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. Daarbij worden mensen steeds ouder. De regels die we nu hebben, sluiten niet meer goed aan bij deze tijd. Ook is het voor veel werknemers onduidelijk hoeveel ze bijdragen aan hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een Pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Werkgevers en werknemers blijven samen geld opzijzetten voor het pensioen. Daardoor heb je als je met pensioen gaat een aanvulling op je AOW, want het belangrijkste is, dat als je stopt met werken, je een pensioen hebt waarvan je kunt leven.

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot. Nu ontvang je pensioen uit een gezamenlijke pot.

De wetgeving voor het nieuwe pensioen is ingegaan per 1 juli 2023. Sociale partners maken nu binnen het Pensioen Platform Detailhandel de keuze voor de regeling (solidaire of flexibele premieregeling). Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe pensioen.

Nadat de bestaande pensioenen zijn overgezet naar het nieuwe systeem, gaat de pensioenpremie van zowel de werknemer als de werkgever rechtstreeks in de pensioenpot van een deelnemer. Per individu worden vervolgens de beleggingsrendementen toegevoegd. Bij een slecht beleggingsjaar gaat het eraf en in een goed jaar komt het erbij. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt er voorzichtiger belegd.

Niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen staat vast, wel de premie – het bedrag wat werknemers en werkgevers in de pensioenpot stoppen.

Nee. Net als in het huidige systeem worden de pensioenen één keer per jaar aangepast. Je pensioen varieert dus niet per maand.

Je pensioen is nooit ‘op’. Je krijgt een pensioen zo lang je leeft.

De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat je opbouwt of hebt opgebouwd via je werk.

De sociale partners, dit zijn de vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in jouw sector. Binnen dat overleg worden afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien en hoeveel geld jij samen met jouw werkgever inlegt.

Op dit moment weten we nog niet in detail hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. Vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties zijn hierover in gesprek. Zij maken de afspraken over de nieuwe regeling. Zodra er meer bekend is over de nieuwe regeling ontvang je bericht van Pensioenfonds Detailhandel.

Kijk voor meer informatie eens op pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eva vraagt zich af
10% van je pensioen ineens op je rekening?

Maximaal 10% van je pensioen in een keer op je rekening

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wetgeving ‘bedrag ineens’ krijgen werknemers die met pensioen gaan een extra keuzemogelijkheid.

Het is nog een wetsvoorstel, maar mocht het doorgaan, dan krijgen werknemers die straks hun pensioen aanvragen de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’ is dus bedoeld voor werknemers die in de toekomst met pensioen gaan. Het geldt niet voor mensen die nu al met pensioen zijn.

Let op: Van ‘bedrag ineens’ is alleen gebruik te maken als de werknemer per jaar meer pensioen overhoudt dan 594,89 euro bruto (in 2023).

Werknemers die hun pensioen aanvragen, krijgen straks de keuze maximaal 10% van hun pensioen in 1 keer te laten uitbetalen.

Nee, eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met deze nieuwe pensioenregel.

1 juli 2024. Op z’n vroegst.

  1. De maandelijkse pensioenuitkering wordt verlaagd, omdat een deel van het pensioen al is overgemaakt.
  2. De belastingaanslag wordt mogelijk verhoogd, omdat de in 1 keer overgemaakte som geld als extra inkomsten wordt gezien.
  3. Huur- of zorgtoeslagen, of andere inkomensafhankelijke regelingen, worden eventueel teruggeschroefd omdat er tijdelijk meer inkomsten binnenkomen.
  4. Wie voor ‘bedrag ineens’ kiest, ziet af van een AOW-overbrugging of de zogeheten hoog-laag-constructie. Hiermee ontvangt je de eerste jaren meer pensioengeld en op latere leeftijd minder.

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioen?

In Jij&Wij Magazine voorjaar 2023 een vraagantwoord artikel met de meest gestelde vragen over het nieuwe pensioen. Verandert er veel? Lees meer.

“Rol werkgevers steeds belangrijker bij nieuwe pensioen”

In de Werkgever gaat Selma Skalli, voorzitter Pensioenfonds Detailhandel in op de meest gestelde vragen van werkgevers over het nieuwe pensioen.

Lees meer in Jij&Wij Magazine

In de winteruitgave 2022 van Jij&Wij Magazine een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.

Lees meer in De Werkgever

In de winteruitgave 2022 van De Werkgever een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.