Lees voor
Tekst Tekst
Tekst Grootte
Normal font size icon Big font size icon Biggest font size icon
Grootte
Eva vraagt zich af
Ken jij de nieuwe regels voor jouw pensioen?

Het nieuwe pensioen: iedereen een eigen pensioenpot

Na de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe regels voor pensioen. Deze regels zijn 1 juli 2023 ingegaan. Pensioenfondsen hebben nu tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regels in te voeren en over te gaan naar het nieuwe pensioen.

Vragen en antwoorden

De huidige regels voor ons pensioen zijn bedacht in de vorige eeuw en sluiten daardoor niet meer goed aan bij de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. We worden met z’n allen steeds ouder en kijken anders naar ons werk. Wisselen bijvoorbeeld vaker van baan, werken een tijdje niet, of starten een eigen bedrijf. Er zijn daarom nieuwe afspraken over ons pensioen gemaakt door kabinet én werknemers- en werkgeversorganisaties.

Net als in het huidige systeem wordt jouw pensioengeld samen met dat van alle andere pensioenfondsdeelnemers gezamenlijk belegd. Dit blijft hetzelfde, maar je krijgt een eigen pensioenpot. Hierin wordt jouw pensioenpremie (de inleg) gestort. Een bedrag dat jij en je werkgever iedere maand inleggen. Omdat pensioenfondsen minder grote financiële buffers hoeven aan te houden, kun je je pensioen eerder zien plussen bij een goed beleggingsjaar. Maar het kan ook verminderen bij een slecht beleggingsjaar. Om dit te voorkomen zijn er zoveel mogelijk zekerheden ingebouwd. En vanaf het moment dat je dichter bij je pensioenleeftijd komt, wordt er door het pensioenfonds voorzichtiger belegd.

Via je werkgever blijf je automatisch pensioen bij ons opbouwen. Pensioen ontvang je zolang je leeft. Daarbij ontvang je AOW van de overheid, ook dat blijft zo. Daarnaast blijven we het door pensioenfondsdeelnemers bijeengebrachte pensioen beleggen. Daarbij worden de risico’s van beleggen en bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid gedeeld.

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe pensioen, eerder kan ook. Pensioenfonds Detailhandel wil de overstap op 1 januari 2026 maken. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. Vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers (sociale partners) voeren daar besprekingen over, om samen te beslissen hoe het nieuwe pensioen van Pensioenfonds Detailhandel eruit gaat zien. Zodra er meer bekend is, vind je dat nieuws als eerste op deze website.

Je pensioen is nooit ‘op’. Je krijgt een pensioen zo lang je leeft.

De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat je opbouwt of hebt opgebouwd via je werk.

Alle deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel gaan over naar het nieuwe pensioen, dus ook
gepensioneerden.

De sociale partners, dit zijn de vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in jouw sector. Binnen dat overleg worden afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien en hoeveel geld jij samen met jouw werkgever inlegt.

Op dit moment weten we nog niet in detail hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. Vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties zijn hierover in gesprek. Zij maken de afspraken over de nieuwe regeling. Zodra er meer bekend is over de nieuwe regeling ontvang je bericht van Pensioenfonds Detailhandel.

Kijk voor meer informatie eens op pensioenduidelijkheid.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijke stappen naar het nieuwe pensioen

checkmark icon

30 mei 2023

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe regels voor pensioen: de Wet toekomst pensioenen.

speech-bubble icon

1 juli 2023

De nieuwe regels voor pensioen zijn ingegaan.

info icon
house icon

1 januari 2026

De beoogde overgangsdatum van Pensioenfonds Detailhandel naar het nieuwe pensioen.

info icon
buildings icon

1 januari 2028

Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen in Nederland over zijn naar het nieuwe pensioen, eerder kan ook.

Lees meer over dit onderwerp