Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Heeft u een vraag of verzoek?

Neem dan contact met ons op.

Werknemer Werkgever Gepensioneerde Administratiekantoor
Eva vraagt zich af
10% van je pensioen ineens op je rekening?

Wat betekent het nieuwe pensioen voor jou?

Zodra de Eerste Kamer akkoord is, komen er nieuwe regels voor pensioen. Op z’n vroegst gaan deze regels vanaf 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen hebben daarna tot 1 januari 2027 de tijd om de regels in te voeren.

Vragen en antwoorden

Mensen wisselen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De regels die we nu hebben, passen hier niet goed bij. Bovendien is voor veel werknemers niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Daarom komen er nieuwe regels.

Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. Hierin staat vast hoeveel pensioengeld (premie) een werknemer inlegt en wat de werkgever daaraan bijdraagt. Zo zie je als werknemer hoe hoog de inleg voor je pensioen is en hoe dit bedrag groeit.

Net als binnen de huidige regels voor pensioen ontvang je pensioen zolang je leeft. Dat pensioen bestaat uit AOW (van de overheid) en een pensioenbedrag dat je in loondienst opbouwt bij jouw werkgever(s). Die opbouw gebeurt via een maandelijkse premie-inhouding op je brutosalaris. De hoogte van deze premie staat vast voor jou en je werkgever (die er een aanzienlijk deel aan bijdraagt). Ook is er vaak pensioen voor een eventuele partner, mocht je overlijden voordat je met pensioen gaat.

Binnen de nieuwe regels gaat pensioen meebewegen met de economie. Je pensioen gaat eerder omhoog als het goed gaat met de economie, maar ook omlaag als het economisch minder gaat. Iedere werknemer krijgt een individuele pensioenpot. Daar gaat de pensioenpremie van jou en je werkgever in. Vervolgens worden de beleggingsrendementen per individu toegevoegd. Bij een slecht beleggingsjaar gaat het eraf en in een goed jaar komt het er bij. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt wordt er voorzichtiger belegd.

De sociale partners van Pensioenfonds Detailhandel kunnen kiezen uit een solidaire of flexibele premieregeling. Beide regelingen lijken sterk op elkaar. Bij de solidaire regeling wordt iets meer vanuit het collectief gedacht. De flexibele regeling biedt wat meer ruimte voor individuele beleggingskeuzes van een werknemer die pensioen opbouwt. Maar voor beide regelingen geldt, dat het pensioen afhangt van de door werknemer en werkgever ingelegde premies, plus de behaalde beleggingsresultaten.

Bij de solidaire regeling blijft het pensioenfonds de beleggingskeuzes bepalen. Bij de flexibele variant kies je zelf een beleggingsprofiel dat past bij de mate waarin je beleggingsrisico’s wilt lopen. Zo kun je kiezen uit een offensief, defensief of een neutraal profiel. Dit zijn de zogeheten lifecycles. Naarmate je ouder wordt (en dichter bij je pensioenleeftijd komt), wordt het totale risico van de beleggingsportefeuille afgebouwd.

Pensioenfonds Detailhandel is een verplicht gesteld pensioenfonds. Voor verplicht gestelde pensioenfondsen die kiezen voor de solidaire premieregeling, geldt een collectieve buffer, dit is een gezamenlijke reserve. De buffer kan gevuld worden met een deel van de ingelegde premies, een deel van het beleggingsresultaat, of beide. Deze buffer kunnen we in slechte tijden aanspreken om tegenvallers op te vangen. Voor de pensioenfondsen die kiezen voor de flexibele premieregeling geldt er geen eis voor de opbouw van zo’n solidariteitsreserve, behalve voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Die moeten dan beschikken over deze collectieve buffer, ook wel de 'risicodelingsreserve' genoemd.

Plan is dat de wetgeving voor het nieuwe pensioen ingaat op 1 juli 2023, na het akkoord van de Eerste Kamer. Sociale partners maken nu binnen het Pensioen Platform Detailhandel de voorlopige keuze voor de regeling (solidair of flexibel), in afwachting van de definitieve wetgeving. Verwacht wordt dat dat ergens de komende maanden bekend zal worden. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen over zijn gegaan naar het nieuwe pensioen.

Op dit moment gaat er voor jouw pensioen nog niets veranderen. Zodra dat wel het geval is en er meer informatie is over de definitieve wetgeving voor het nieuwe pensioen zullen we je daarover informeren. Via deze pagina en Jij&Wij Magazine houden we je op de hoogte.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je nu in totaal hebt opgebouwd, inclusief je AOW. Dus ook het pensioen dat je hebt opgebouwd bij eventuele vorige pensioenfondsen of pensioenverzekeraars.

Op onsnieuwepensioen.nl vind je meer informatie over het nieuwe pensioen.

Maximaal 10% van je pensioen in een keer op je rekening

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de wetgeving ‘bedrag ineens’ krijgen werknemers die met pensioen gaan een extra keuzemogelijkheid.

Voorwaarden 'bedrag ineens'

Ga je straks met pensioen, dan heb je meer te kiezen. De verwachting is dat je vanaf 1 januari 2024 maximaal 10% van je pensioen in 1 keer mag laten uitbetalen als je met pensioen gaat. De Tweede en Eerste Kamer moeten de wetgeving voor het 'bedrag ineens' nog goedkeuren. Kies je voor een 'bedrag ineens', dan vervalt de mogelijkheid op de zogeheten hoog-laag-constructie en een AOW-overbrugging. Met die constructies keert Pensioenfonds Detailhandel in de eerste jaren van je pensioen een hoger pensioenbedrag uit. Daarna een lager bedrag. Kies je voor ‘bedrag ineens’, blijft de keuzemogelijkheid om je partnerpensioen om te ruilen naar meer eigen ouderdomspensioen en eerder of later met pensioen te gaan wel overeind.

Gevolgen door extra inkomen?

Is ‘bedrag ineens’ een optie voor jou? Let op; je kunt er alleen gebruik van maken als je per jaar meer pensioen overhoudt dan 594,89 euro bruto (in 2023). Ook moet je rekening houden met minder pensioeninkomen per maand. Je laat immers een deel van je pensioen in een keer uitbetalen. Een bedrag dat de Belastingdienst zal zien als extra inkomen. Met als gevolg een mogelijk hogere aanslag van de fiscus. Door het ‘bedrag ineens’ kunnen ook huur- of zorgtoeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen worden teruggeschroefd omdat je tijdelijk meer inkomsten ontvangt.

Meer informatie

Zodra de wetgeving in de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, vind je meer informatie op deze website. Met de pensioenplanner achter de login kun je op termijn berekeningen maken voor meer inzicht in je persoonlijke pensioensituatie.

Lees meer in Jij&Wij Magazine

In de winteruitgave 2022 van Jij&Wij Magazine een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.

Lees meer in De Werkgever

In de winteruitgave 2022 van De Werkgever een interview met Sasja Keijmel, Hoofd Actuariaat bij Pensioenfonds Detailhandel, over het nieuwe pensioen.