Taalkeuze

Nederlands English

Bent u op zoek naar iets specifieks?

Type hier uw vraag of gebruik een zoekterm

Email icon
Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contact pagina
Naar contact pagina

Hoe belegt Pensioenfonds Detailhandel?

Met 310.000 deelnemers, ruim 30.000 werkgevers en 115.000 gepensioneerden is Pensioenfonds Detailhandel één van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Ons vermogen van circa 29,2 miljard euro beleggen we grotendeels in aandelen, obligaties, vastgoed en hypotheken. Dat gebeurt voor de langere termijn, zodat we in de toekomst én over meerdere generaties een passend pensioen kunnen uitkeren.

"Onze overtuiging is dat duurzaam beleggen op de lange termijn ook betere rendementen oplevert. Dat is goed voor de deelnemers en levert een bijdrage aan een betere wereld."
- Henk van der Kolk, voorzitter Pensioenfonds Detailhandel

Bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met regelgeving, algemene uitgangspunten (de beleggingsbeginselen) en onze financiële positie. Het bestuur bestaat uit tien leden: vijf vertegenwoordigen de werknemers, vier de werkgevers en één de gepensioneerden. Zo hebben alle groepen een stem in ons beleid.